Hier wordt nog aan gewerkt. 
We proberen dit zo snel mogelijk aan te vullen.

Het Erekruisschieten is een schietevenement van de Bond (Berg en Dal), waarbij de schietende schutters van de aangesloten verenigingen individueel de strijd met elkaar aan gaan. Dit evenement vindt altijd de 3de zaterdag van september plaats en wordt ieder jaar door een andere vereniging in de bond georganiseerd 

Voor deelname aan dit evenement is het vereist dat de betreffende schutter bij een eerdere schietwedstrijd minimaal 1 keer alle bölkes in de eerste twee ronden heeft afgeschoten (2 x 3 bölkes dus).

De afgelopen jaren zijn er zo een 50 a 75 deelnemers bij dit evenement. Er wordt op bölkes geschoten en zodra men mist ligt men eruit. Uitzondering hierbij is het eerste schot. Indien men dit mist, wordt dit als proefschot beschouwd. De wedstrijd begin op het formaat van 1cm x 1cm bölkes. Na verloop van tijd wordt eventueel overgestapt op het schieten op een kleiner formaat (0,8cm x 0,8cm). 

 

 

Resultaten van Sint Sebastianus Oost-Maarland bij het Erekruis schieten:

2013:
Dit jaar deed onze schutterij mee aan het erekruis schieten. Dit deden ze niet al te onverdienstelijk. In totaal waren er 8 mensen geplaatst voor het erekruis. Maar door vele andere verplichtingen waren er 4 mensen in Urmond present om een gooi te doen op het erekruis. 

Aanwezig: 
- M. Partouns
- R Wojcik
- J. de Lang
- P. Liebens

Afwezig:
- P. Huynen
- M. Nijsten
- D. Wolfs (Davey)
- A. Kools

Resultaten:
Robin Wojcik - 5e plaats (54 schoten)
Maurice Partouns - 8e plaats ( 49 schoten)
Patrick Liebens - gedeelde 49e plaats (4 schoten)
Johnny de Lang - onbekend (2 schoten)

 

Schuttersfeesten, een rijke verzameling van cultuur, folklore en broederschap worden bij toerbeurt georganiseerd door de bij een bond aangesloten vereniging.

Schuttersbond Berg en Dal heeft 1 a 2 bondsschuttersfeesten per jaar. Alle bij Bond Berg en Dal aangesloten verenigingen komen dan naar de organiserende vereniging, alwaar zij de dag beginnen met de binnenkomst.

Na de binnenkomst volgt de gezamenlijke opening, met daarbij toespraken en het spelen van de volksliederen. Na de opening volgt de optocht door het dorp of stad. Hetgeen veelal een hele happening is met vele enthousiaste toeschouwers langs de kant. 

Na dit alles, beginnen de diverse wedstrijden op het feestterrein. De wedstrijden bestaan uit (i) schoonheidswedstrijden voor de generaals, marketentsters, bielemannen en keizer- en koningsparen, (ii) muziekwedstrijden voor de korpsen en de solisten, (iii) de schietwedstrijden voor de zestallen en (iiii) het uittreden van het exercitiepeloton. Op deze manier wordt een mooi stukje folklore en traditie in ere gehouden.

Verder is het zo dat meestal meer verenigingen aanwezig zijn dan enkel de bondsverenigingen. De organiserende vereniging mag namelijk ook gasten uitnodigen. Een beetje kruisbestuiving tussen de diverse bonden, die de gezelligheid veelal ten goede komt. Meestal zijn er voor deze gasten aparte wedstrijden, dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn.

Overigens is het zo dat de meeste andere schuttersbonden meer schuttersfeesten hebben dan Bond Berg en Dal.

Schutterij Sint Sebastianus Oost-Maarland tijdens de optocht in Berg en Terblijt

 

Zoals de naam al zegt, is het Bondsschieten een bondsevenement. Afhankelijk van het aantal bondsfeesten in het betreffende jaar wordt dit evenement 1 of 2 keer per jaar gehouden. Indien er slechts 1 bondsfeest in het jaar is, vindt het bondsschieten 2 keer plaats. Indien er twee bondsfeesten zijn, wordt het bondsschieten slechts 1 keer gehouden. In totaal zullen er dus altijd drie schietwedstrijden plaatsvinden (exclusief het Erekruisschieten). De organisatie is ieder jaar in handen van een andere schutterij binnen de bond Berg en Dal

Er is geen vaste datum voor dit evenement. Ieder jaar wordt er samen met de buksmeesters overlegt wanneer deze wedstrijd gaat plaatsvinden. Deelname staat open voor alle bij de Bond aangesloten verenigingen, waarbij iedere vereniging 1 of 2 zestallen mag laten schieten 

Men schiet in teamverband en ieder zestal schiet even veel rondes. De eerste twee rondes wordt geschoten op bölkes van 1,5cm x 1,5cm. Daarna wordt overgestapt op bölkes van 1cm x 1cm. Het zestal dat op het einde de minste missers heeft is de winnaar. Het is dus niet zoals bij het Oud Limburgs Schuttersfeest dat zodra men mist men uit de wedstrijd ligt. Ook indien men slecht start, kan men nog altijd winnen door in de volgende ronde goed te schieten.

Behalve de strijd voor de overwinning van de dag, telt het resultaat van ieder bondsschieten ook mee in de strijd om de bondsbeker. De scores van de drie Bondsschietwedstrijden van alle verenigingen wordt namelijk gedurende het jaar bijgehouden en degene die aan het eind van het seizoen de beste score heeft, wordt beloond met de bondsbeker. Deze bondsbeker is een wisselbeker.

Ieder jaar trekt, traditiegetrouw, op de tweede zondag na Pinksteren de Bronkprocessie door Eijsden. Dit is een andere benaming voor de kerkelijke rondgang door het dorp ter ere van de instelling van het heilige sacrament. Dit jaarlijks terugkerend gebeuren, het zgn. ‘bronkfeest’ vindt van oudsher vroeg in de zomer plaats in de meeste kernen van de gemeente rondom Eijsden.

Het begint in Eijsden op de ochtend van de tweede zondag na Pinksteren met een religieuze processie, gevormd door allerlei gekostumeerde groepen, die de dorpspastoor begeleiden en gaat daarna gedurende twee à drie dagen verder met onder andere reidansen. Deze reidans, 'cramignon' genaamd, is een gebruik dat is overgewaaid uit het nabijgelegen Wallonië.