Schutterij Oost-Maarland en Leeuwenborgh opleidingen

Met ruim 100 personen heeft het personeel van een onderwijssector van Leeuwenborgh Opleidingen er voor gekozen om hun teamuitje in te vullen i.s.m. Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland.

Speciaal voor dit teamuitje had de schutterij een 4 uur durend programma opgezet waarbij kennisgemaakt kon worden met alle facetten binnen een schutterij. Kennismaken door zelf deel te nemen aan typische schuttersactiviteiten. Exercitie gewapend en ongewapend, paolhowwe, trommelen en er werd geschoten met de grote schuttersbuks op de welbekende “bölkes”. In het verenigingslokaal stonden een aantal kostbare schuttersspullen tentoongesteld met daarbij een uitleg over het bestaan en de bijbehorende gebruiken ervan. Zo stond o.a. het koningszilver, het verenigingsvaandel en de standaard tentoon gesteld. Tussen de activiteiten door kon men hier rustig kennis van nemen.

En natuurlijk was er tussendoor tijd voor een drankje en werd er spontaan een onderlinge strijd geleverd aan het tafelvoetbalspel.

Zowel het personeel van Leeuwenborgh Opleidingen als ook de vele leden van de schutterij die speciaal voor deze middag verlof hadden genomen, hebben van deze middag genoten.

Denkt u van dit is misschien ook eens leuk voor ons team, werk, collega’s etc. dan kunt u voor vrijblijvende informatie contact opnemen met de voorzitter Patrick Liebens op 06-46285099 of kijk voor een sfeerimpressie van deze middag in het fotoalbum van de schutterij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar was er weer een Kampioenschap van Eijsden-Margraten. Dat vond dit jaar bij St. Joseph in Sint Geertruid plaats. De strijd ging tussen de 5 schutterijen binnen de gemeente Eijsden-Margraten. Binnen de gemeente zijn de volgende schutterijen te vinden: 

- St. Sebastianus Margraten
- St. Sebastianus Mheer
- St. Joseph St. Geertruid
- St. Brigida Noorbeek
- St. Sebastianus Oost-Maarland


Tijdens het openingswoord van burgemeester Akkermans beloofde hij volgend jaar te zorgen voor een nieuwe wisselbeker, onder de naam "Eijsden-Margraten". De huidige dateert nog van de voormalige gemeente Margraten. Ook prees hij de onderlinge broederschap en goede verstandhouding en bovendien feliciteerde hij de schutterijen met hun nieuwe koningen.

Ons zestal was niet helemaal in vorm. Wat ook niet helemaal gek was omdat door omstandigheden niet een geheel zestal gevormd kon worden. Als aanvulling op ons team kregen we een schutter 'te leen' van Sint Geertruid. De zestallen van Margraten, Noorbeek en Mheer moesten kavelen, nadat de zestallen van Oost-Maarland en Sint Geertruid, en de B-zestallen van Margraten, Noorbeek en Mheer hadden gemist. Tijdens de kaveling won St. Brigida Noorbeek, voor St. Sebastianus Mheer en Margraten.

Zestallen:
1. St. Brigida Noorbeek
2. St. Sebastianus Mheer
3. St. Sebastianus Margraten

Ook tijdens de persoonlijke wedstrijd bleven hier en daar wat missers vallen. De een na de andere schutter liet een punt staan en moest dus de strijd staken. Aan de persoonlijke wedstrijd deden zo'n 50 schutters mee, waarvan er nog 10 overbleven toen de finale op kaarten begon.

Het podium werd als volgt gevuld:
1e prijs - Rene Willems (Mheer)
2e prijs -  Christian Lahaije (St. Geertruid)
3e prijs -  Loe Senden (Mheer)

Maar de voornaamste winnaar was de onderlinge verbroedering. Het was weer erg gezellig en de onderlinge banden zijn weer aangehaald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag en zondag 17/18 mei waren het feestdagen voor Pastoor Janssen. Dit jaar viert Pastoor Z.E.H. Janssen zijn 25 jarig priesterschap.

Ter gelegenheid van het jubileum hebben beide kerkbesturen een feestweekeinde georganiseerd met op zaterdag een rondgang door de dorpskern Oost-Maarland. Na deze rondgang werd er een heilige mis gehouden ter ere van de jubilaris die begon met een erehaag gevormd door Schutterij Sint Sebastianus, Jonkheid van Oost en Jonkheid van Maarland. Na de heilige mis werd er tijd vrij gemaakt voor de felicitaties aan de heer Janssen. Dit vond plaats achter de pastorij in de daar voor geplaatste tent die nog een lange tijd goed gevuld bleef met feestvierders die samen met Pastoor Janssen er een leuke avond van maakte. 

Zondagmorgen werd deze festiviteit hervat met het ophalen van Pastoor Janssen aan de pastorij aan de Kerkstraat in Eijsden. Samen met de genodigde werd een stoet gevormd richting Breust waar de pastoor onder begeleiding van een erehaag door Schutterij Sint Sebastianus, Jonkheid van Breust, Jonkheid van Eijsden en Jonkheid van Caestert de heilige mis ging beginnen. Na de mis werd er feest gevierd achter het oude gemeentehuis van Eijsden waar tot in de middag de vrolijke Caribische muziek te horen was.

Foto's: ©Ralph Sluysmans 

Klik hier voor meer foto's 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland nam deel aan het bondsfeest in de bond Berg en Dal. Dit bondsfeest werd georganiseerd door Schutterij St. Brigida Noorbeek, op het sportcomplex aan de Brigidastraat.

Bij de presentatie leken we geluk te hebben met het weer en bleef het even droog. Helaas, bij het uittreden van het vaandel begon het te gieten. Zo vastberaden als we zijn bleven we in het gelid in de stromende regen staan om de presentatie af te maken. Het welkomstwoord werd door keizer Dhr. M. Roodink ingekort en hij gaf ons complimenten voor onze discipline om te blijven staan bij een plensbui als deze. De verbazing was dan ook groot bij de leden toen commandant P. Liebens het commando 'ingerukt-mars' gaf, daar wij gewoonlijk de presentatie al marcherend verlaten.

Na de regenbui werd het tijd voor de solisten. Tamboers Joy Liebens en Darrin Wolfs deden beiden mee als solist in de jeugddivisie en de 5e divisie. Beide hebben hun best gedaan op hun eerste uittreden als solist. Later bleek dit niet onverdienstelijk.

Na de opening door de voorzitter en tevens keizer van Brigida Noorbeek, wethouder Opreij en een kort woordje door de pastoor begonnen we met de optocht. Deze optocht zou een rondje door het dorp zijn met als hoogtepunt het defilé in de Bovenstraat ter hoogte van eetcafé Tinus. Het was een heuvelachtige optocht met een aantal leuke hellingen. Bij aankomst op de Bovenstraat werd al snel duidelijk hoe druk het was langs het defilé waar soms de mensen drie rijen dik stonden te kijken hoe de diverse schutterijen hun acte de presence gaven.

Bij aankomst op de feestweide begonnen de diverse wedstrijden zoals het uittreden van de koning en koningin, bielemannen, marketentsters, drumband en exercitiepeloton. Wederom was het gezellig druk langs te kant toen onze drumband begon met het aanmarcheren richting de jury tent om hun concertwerk ten gehore te brengen. Na het spelen van dit stuk volgde er een marswerk. Onder luid applaus van de toeschouwers marcheerde tambour-maître A. Kloos af met de drumband.

 

Op dat zelfde moment waren onze koning en koningin, marketentsters en bielemannen aan het uittreden en probeerde ze op hun best te verschijnen voor de jury. Dit hebben ze niet geheel onverdienstelijk gedaan, gezien het feit dat ze 4 medailles in de wacht wisten te slepen. Zoals hier beneden in het overzicht terug is te zien.

Als laatste waren de schutters van het exercitiepeloton aan de beurt. Na het 'verzamelen' en het aanmelden van het exercitiepeloton door de commandant volgden er een hele reeks commando's die nauwlettend door de schutters werden uitgevoerd. Helaas gaven de wind en het spelen van een muziek corps een negatieve wending toen er een commando werd gegeven maar niet door iedereen gehoord werd. Gelukkig verliep de rest vrijwel vlekkeloos. Na het afmelden bij de jury kwam keizer Martin Roodink polshoogte nemen en sprak de schutters toe. Hij bedankte het exercitiepeloton voor het geven van deze show en hoopte dat wij een aanleiding zijn voor andere schutterijen om te beginnen met een exercitiepeloton.

 

Nadat alle wedstrijden waren afgelopen en iedereen zijn of haar spullen had opgeruimd werd er een feest van gemaakt in de tent waarna de prijzen bekend werden gemaakt. Het bleek een vruchtbare dag te zijn voor Oost-Maarland. Zo sprak de voorzitter van de bond maar liefst 11 keer de volgende woorden uit: "en de 1e prijs is voor,....St. Sebastianus Oost-Maarland". Waarna luidkeels te horen was waar deze groep zich in de tent bevond. Maar liefst 19 keer viel onze schutterij in de prijzen. Na het uitreiken van de prijzen benadrukte de voorzitter zijn dank voor onze deelname aan de bond Berg en Dal. Hij vindt de schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland dan ook een toevoeging aan de bond wat voor veel inspiratie zal zorgen. 

Klik hier voor meer foto's van deze dag!

Behaalde prijzen:

Schutterij
1e prijs - Optocht
1e prijs - Presentatie
1e prijs - Defilé

Individuele beoordeling
1e prijs - Beste Bordjesdrager Roy Huijnen
1e prijs - Commandant concours Patrick Liebens
1e prijs - Vaandrig Peter Huijnen

Drumband
1e prijs - Tamboer-maître Angelique Kloos
2e prijs - Drumband loopwerk
2e prijs - Drumband concertwerk
2e prijs - Solist jeugddivisie Joy Liebens
2e prijs - Solist 5e divisie Darrin Wolfs

Koning & koningin
1e prijs - Mooiste Koning Michael Maas
1e prijs - Mooiste Koningin Stephanie Maas

Marketentsters
2e prijs - Beste marketentster Clemence Meertens 
3e prijs - Beste marketentster Gerrie Nillisen

Exercitiepeloton
1e prijs - Commandant Nieuwe exercitie Patrick Liebens
1e prijs - Exercitiepeloton - Nieuwe exercitie

Bielemannen
2e prijs - Beste bieleman John Jansen
3e prijs - Beste bieleman Danny Voorst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar nam Schutterij St. Sebastianus deel aan Dodenherdenking op het Vroenhof in Eijsden. Zondag 4 mei staat in ons land in het teken van de Nationale Herdenking en herdenken we de Oorlogsslachtoffers. 

Om circa 19.45 uur werd gestart met het luiden van de klok van de St. Christinakerk. Dit jaar stond deze bijeenkomst opnieuw in het teken van het jaarthema ‘Vrijheid geef je door’. Het jaarthema inspireert om herdenken (4 mei) en vieren (5 mei) aan elkaar te verbinden en de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd.

De bijeenkomst in Eijsden werd vocaal opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor St. Christina. De taptoe werd voorgedragen door Niels Duits van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden en Schutterij St. Sebastianus stond traditiegetrouw met schutters als wacht naast het monument.

Er zijn door verscheidene fotografen foto's gemaakt, deze zijn verzameld en hier te bekijken.