Zondag 19 januari vierde de schutterij van Oost-Maarland haar jaarlijkse patroonsfeest.

Na de H.Mis en de bloemenhulde aan de gedenksteen van de schutterij en de jonkheden op het kerkhof, vond in het verenigingslokaal Du Commerce de feestvergadering plaats voor leden en genodigden. Tijdens de feestvergadering werden diverse leden bevorderd.

Ook werden een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Voor hun 12,5 jaar lidmaatschap ontvingen Anita Kloos-Jehae, John Janssen, Robert Nillesen en Patrick Liebens uit handen van de vice-grootmeester Kolonel Gerard Odekerken de Eremedaille en Erepenning in brons verbonden aan de Orde Sebastianus Oost-Maarland. Daarna was er speciale aandacht voor Gerard Odekerken die zijn 60 jarig lidmaatschap vierde. Hij mocht de insigne “LX” (60) in ontvangst nemen welke toegevoegd werd aan het Erekruis in goud verbonden aan de Orde Sebastianus Oost-Maarland. Uit handen van de heer Roodink, voorzitter Schuttersbond Berg en Dal ontving Gerard het Zilveren Schild Erelid van het OLS. Majoor Eugene Meertens werd vervolgens benoemd tot Erelid van de schutterij. Mevrouw Aal Wolfs-Wolfs werd opgenomen als Ridder in de Orde Broederschap Sebastianus Oost-Maarland voor haar verdienste voor de parochie en schutterij en ontving hiervoor het Erekruis in Brons.

Toen was het de beurt aan de winnaars van de onderlinge schietwedstrijd 2013. 1ste Robert Nillesen, 2de Davey Wolfs en 3de Petra Huijnen werden gehuldigd door de voorzitter Patrick Liebens en uit handen van dhr. Hoenen ontving Robert de “Wim Hoenen Wisseltrofee”.

Aan het einde van de feestvergadering nam Gerard Odekerken het woord: “Jaren geleden werd mij symbolisch De Schutterij overgedragen door het overhandigen van het oudste nog in het bezit zijnde voorwerp namelijk het schuttersboek uit 1859. Nu is het tijd dat de schutterij overgaat naar een volgende generatie. Ik draag dan ook met veel vertrouwen vandaag symbolisch De Schutterij over aan de voorzitter en tevens commandant Patrick Liebens door hem het schuttersboek uit 1859 te overhandigen”. Na dit mooie gebaar was het tijd voor het souper met aansluitend een moment om de jubilarissen te feliciteren. Als afsluiting van deze feestelijke dag werd een rondgang door het dorp gemaakt en werd er bij terugkomst in het verenigingslokaal nog tot in de late uurtjes feest gevierd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u 'oud' lood, lood voor afval of lood dat overblijft waar u nergens mee heen kunt? 
Gooi het niet weg en breng het naar de schutterij!

U helpt ons er enorm mee!

Lees hier waarom: Van lood naar kogel

Alvast Bedankt!

 

  

 

 

 

 

 

Op zaterdag 23 november vierde Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland het 50 jarig Jubileum van onze drumband.

's Middags werd een miniconcert gegeven in "De Bron" voor de bewoners van het zorgcentrum De Bron, verpleegunit de Motteburght en de aanleunwoningen. Muziek en de historie van de drumband werden afwisselend aan de zeer enthousiaste bezoekers gepresenteerd.

's Avonds werd het concert nog eens herhaald tijdens de H. Mis ter ere van het Jubileumfeest. Tijdens deze H. Mis werden de nieuwe trommels ingezegend door Pastoor Janssen. Na de H.Mis volgde de drukbezochte receptie in het verenigingslokaal met aansluitend een zeer geslaagde feestavond.

Speciaal voor dit jubileum heeft de schutterij de drumband een compleet nieuw instrumentarium aangeboden. Voor de schutterij was het financieel niet haalbaar om dit alleen te bekostigen. Ze zijn dan ook heel blij en dankbaar dat met de financiële bijdragen van Stichting Elizabeth Strouven, Stichting Kannunik Salden Nieuwenhof, Stichting Huis voor de Kunsten Limburg, Gemeente Eijsden-Margraten en de deur collecte na de H.Mis het mogelijk is geworden om deze investering te doen. Een investering in de toekomst, de muziek en de maatschappelijke betrokkenheid.

Mede namens de drumband danken wij iedereen die dit Jubileum tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. 

 

 

 

 

 

Op dit moment zijn we op zoek naar oud beeldmateriaal van de schutterij. De schutterij bestaat nu ongeveer 263 jaar, en in al die tijd zijn er vele mensen geweest die de schutterij graag op de gevoelig plaat wilden leggen. Zo zullen er genoeg oude films op 8mm, super 8, dubbel 8 of doodgewoon op videoband bij de mensen thuis te vinden zijn. Daarnaast zullen er nog zat andere mensen zijn die in het bezit zijn van foto's, dia's of negatieve. 

Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die dit graag met ons willen delen. Wij zullen er voor zorgen dat er op zorgvuldige wijze een digitaal kopie wordt gemaakt van de materialen die u in uw bezit heeft. 

Vervolgens zullen wij de foto's en fílmpjes op deze website tentoonstellen. 

Koning Henk Partouns in 1975

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 5 oktober hebben we ons actief schuttersjaar afgesloten met de jaarlijkse onderlinge schietwedstrijd.

Na jaren met de windbuks binnen in het verenigingslokaal geschoten te hebben werd er dit jaar weer met de schuttersbuks buiten op de kogelvanger geschoten op de welbekende bölkes.

De opkomst van de leden was boven verwachting en het was dan ook een gezellige en sportieve wedstrijd.

Het niveau van de deelnemers was hoog. Als er al een schutter afviel in een ronde dan was dat met slechts één misser in die ronde. De teleurstelling was dan ook steeds van de gezichten af te lezen. Iedereen ging voor die 1ste plaats ! Maar zoals in elke wedstrijd kan er maar 1 de winnaar zijn.

Dit jaar was de uitslag van de uiteindelijke finale ronde:

  1. Robert Nillesen
  2. Davey Wolfs
  3. Petra Huijnen

Na de wedstrijd werd gezamenlijk het schietterrein winterklaar gemaakt en de buks ingevet voor de winterperiode. In de winterperiode mag en wordt er immers niet meer geschoten. Daarna werd nog een uurtje gezellig nagepraat over de wedstrijd in ons verenigingslokaal café Parasol.

test