Zaterdag en zondag 17/18 mei waren het feestdagen voor Pastoor Janssen. Dit jaar viert Pastoor Z.E.H. Janssen zijn 25 jarig priesterschap.

Ter gelegenheid van het jubileum hebben beide kerkbesturen een feestweekeinde georganiseerd met op zaterdag een rondgang door de dorpskern Oost-Maarland. Na deze rondgang werd er een heilige mis gehouden ter ere van de jubilaris die begon met een erehaag gevormd door Schutterij Sint Sebastianus, Jonkheid van Oost en Jonkheid van Maarland. Na de heilige mis werd er tijd vrij gemaakt voor de felicitaties aan de heer Janssen. Dit vond plaats achter de pastorij in de daar voor geplaatste tent die nog een lange tijd goed gevuld bleef met feestvierders die samen met Pastoor Janssen er een leuke avond van maakte. 

Zondagmorgen werd deze festiviteit hervat met het ophalen van Pastoor Janssen aan de pastorij aan de Kerkstraat in Eijsden. Samen met de genodigde werd een stoet gevormd richting Breust waar de pastoor onder begeleiding van een erehaag door Schutterij Sint Sebastianus, Jonkheid van Breust, Jonkheid van Eijsden en Jonkheid van Caestert de heilige mis ging beginnen. Na de mis werd er feest gevierd achter het oude gemeentehuis van Eijsden waar tot in de middag de vrolijke Caribische muziek te horen was.

Foto's: ©Ralph Sluysmans 

Klik hier voor meer foto's 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland nam deel aan het bondsfeest in de bond Berg en Dal. Dit bondsfeest werd georganiseerd door Schutterij St. Brigida Noorbeek, op het sportcomplex aan de Brigidastraat.

Bij de presentatie leken we geluk te hebben met het weer en bleef het even droog. Helaas, bij het uittreden van het vaandel begon het te gieten. Zo vastberaden als we zijn bleven we in het gelid in de stromende regen staan om de presentatie af te maken. Het welkomstwoord werd door keizer Dhr. M. Roodink ingekort en hij gaf ons complimenten voor onze discipline om te blijven staan bij een plensbui als deze. De verbazing was dan ook groot bij de leden toen commandant P. Liebens het commando 'ingerukt-mars' gaf, daar wij gewoonlijk de presentatie al marcherend verlaten.

Na de regenbui werd het tijd voor de solisten. Tamboers Joy Liebens en Darrin Wolfs deden beiden mee als solist in de jeugddivisie en de 5e divisie. Beide hebben hun best gedaan op hun eerste uittreden als solist. Later bleek dit niet onverdienstelijk.

Na de opening door de voorzitter en tevens keizer van Brigida Noorbeek, wethouder Opreij en een kort woordje door de pastoor begonnen we met de optocht. Deze optocht zou een rondje door het dorp zijn met als hoogtepunt het defilé in de Bovenstraat ter hoogte van eetcafé Tinus. Het was een heuvelachtige optocht met een aantal leuke hellingen. Bij aankomst op de Bovenstraat werd al snel duidelijk hoe druk het was langs het defilé waar soms de mensen drie rijen dik stonden te kijken hoe de diverse schutterijen hun acte de presence gaven.

Bij aankomst op de feestweide begonnen de diverse wedstrijden zoals het uittreden van de koning en koningin, bielemannen, marketentsters, drumband en exercitiepeloton. Wederom was het gezellig druk langs te kant toen onze drumband begon met het aanmarcheren richting de jury tent om hun concertwerk ten gehore te brengen. Na het spelen van dit stuk volgde er een marswerk. Onder luid applaus van de toeschouwers marcheerde tambour-maître A. Kloos af met de drumband.

 

Op dat zelfde moment waren onze koning en koningin, marketentsters en bielemannen aan het uittreden en probeerde ze op hun best te verschijnen voor de jury. Dit hebben ze niet geheel onverdienstelijk gedaan, gezien het feit dat ze 4 medailles in de wacht wisten te slepen. Zoals hier beneden in het overzicht terug is te zien.

Als laatste waren de schutters van het exercitiepeloton aan de beurt. Na het 'verzamelen' en het aanmelden van het exercitiepeloton door de commandant volgden er een hele reeks commando's die nauwlettend door de schutters werden uitgevoerd. Helaas gaven de wind en het spelen van een muziek corps een negatieve wending toen er een commando werd gegeven maar niet door iedereen gehoord werd. Gelukkig verliep de rest vrijwel vlekkeloos. Na het afmelden bij de jury kwam keizer Martin Roodink polshoogte nemen en sprak de schutters toe. Hij bedankte het exercitiepeloton voor het geven van deze show en hoopte dat wij een aanleiding zijn voor andere schutterijen om te beginnen met een exercitiepeloton.

 

Nadat alle wedstrijden waren afgelopen en iedereen zijn of haar spullen had opgeruimd werd er een feest van gemaakt in de tent waarna de prijzen bekend werden gemaakt. Het bleek een vruchtbare dag te zijn voor Oost-Maarland. Zo sprak de voorzitter van de bond maar liefst 11 keer de volgende woorden uit: "en de 1e prijs is voor,....St. Sebastianus Oost-Maarland". Waarna luidkeels te horen was waar deze groep zich in de tent bevond. Maar liefst 19 keer viel onze schutterij in de prijzen. Na het uitreiken van de prijzen benadrukte de voorzitter zijn dank voor onze deelname aan de bond Berg en Dal. Hij vindt de schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland dan ook een toevoeging aan de bond wat voor veel inspiratie zal zorgen. 

Klik hier voor meer foto's van deze dag!

Behaalde prijzen:

Schutterij
1e prijs - Optocht
1e prijs - Presentatie
1e prijs - Defilé

Individuele beoordeling
1e prijs - Beste Bordjesdrager Roy Huijnen
1e prijs - Commandant concours Patrick Liebens
1e prijs - Vaandrig Peter Huijnen

Drumband
1e prijs - Tamboer-maître Angelique Kloos
2e prijs - Drumband loopwerk
2e prijs - Drumband concertwerk
2e prijs - Solist jeugddivisie Joy Liebens
2e prijs - Solist 5e divisie Darrin Wolfs

Koning & koningin
1e prijs - Mooiste Koning Michael Maas
1e prijs - Mooiste Koningin Stephanie Maas

Marketentsters
2e prijs - Beste marketentster Clemence Meertens 
3e prijs - Beste marketentster Gerrie Nillisen

Exercitiepeloton
1e prijs - Commandant Nieuwe exercitie Patrick Liebens
1e prijs - Exercitiepeloton - Nieuwe exercitie

Bielemannen
2e prijs - Beste bieleman John Jansen
3e prijs - Beste bieleman Danny Voorst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar nam Schutterij St. Sebastianus deel aan Dodenherdenking op het Vroenhof in Eijsden. Zondag 4 mei staat in ons land in het teken van de Nationale Herdenking en herdenken we de Oorlogsslachtoffers. 

Om circa 19.45 uur werd gestart met het luiden van de klok van de St. Christinakerk. Dit jaar stond deze bijeenkomst opnieuw in het teken van het jaarthema ‘Vrijheid geef je door’. Het jaarthema inspireert om herdenken (4 mei) en vieren (5 mei) aan elkaar te verbinden en de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd.

De bijeenkomst in Eijsden werd vocaal opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor St. Christina. De taptoe werd voorgedragen door Niels Duits van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden en Schutterij St. Sebastianus stond traditiegetrouw met schutters als wacht naast het monument.

Er zijn door verscheidene fotografen foto's gemaakt, deze zijn verzameld en hier te bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 11-4-2014 is het eerste bondsfeest van dit seizoen en het is aan Sint Brigida Noorbeek om deze te organiseren. Aangezien het niet mogelijk is om de schietwedstrijd tijdens het bondsfeest te houden hebben we deze al twee weken eerder geschoten. 

Afgelopen zaterdag zijn we met 8 schutters richting de schietlocatie gegaan aan de Wesch in Noorbeek. Volgens de planning waren we om één uur aan de beurt maar de wedstrijd liep voorspoedig en waren snel aan de beurt om ons beste beentje voor te zetten. De eerste ronde bestaat uit 2x 18 schoten door het zestal waaronder de volgende schutters:

- Robert Nillesen
- Darrin Wolfs
- Michael Maas
- Davey Wolfs
- John de Lang
- Robin Wojcik

Verder hadden we nog individuele schutters die mee schoten om zich te kunnen plaatsen voor de erekruis wedstrijd:

- Gerrie Nillesen
- Jean Nillesen

In de eerste ronde van 18 bölkes bleven 2 bölkes staan. Er waren momenten dat we beter geschoten hadden dan vandaag, maar we lieten onze kop niet hangen en gingen met volle moed de volgende ronde in. Helaas werden er in deze ronden veel fouten gemaakt. Zelfs door de meest ervaren schutters werd gemist, er bleven in de tweede ronde 5 bölkes staan. Na deze ronde was het voor ons duidelijk dat er geen derde meer zou volgen. Niet een heel goed begin van het seizoen, maar er volgen nog meerdere wedstrijden waar wij ons kunnen laten zien.

Wel hebben een drietal mensen zich geplaatst voor het erekruis schieten. Voor deelname aan dit evenement is het vereist dat de betreffende schutter bij een schietwedstrijd minimaal 1 keer alle bölkes in de eerste twee ronden heeft afgeschoten (2 x 3 bölkes dus).

De volgende schutters hebben zich geplaatst voor het erekruis: Michael Maas, Robin Wojcik en Gerrie Nillesen.

Het erekruis schieten zal op de 3e zaterdag van september worden gehouden in Spekholzerheide. Iedereen die zich geplaatst heeft voor het erekruis schieten zal dan mee doen. Er wordt dan op bölkes geschoten en zodra men mist ligt men eruit, een spannende wedstrijd dus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 26 april namen een aantal leden deel aan de vlaggenparade in Maastricht ter ere van Koningsdag. Helaas konden we dit jaar niet met de gehele schutterij aanwezig zijn, wel waren een aantal leden en ere leden aanwezig.

Overste b.d. K. Vaes (Militair adviseur) Kolonel G. Odekerken