Zaterdag 21 september werd door 4 van onze schutters samen met 57 schutters van andere schutterijen uit de Bond Berg en Dal, geschoten voor het erekruis in Urmond.

Het erekruis schieten vindt plaats op punten van 1 x 1 cm. Bij de eerste ronde dienen er 3 punten door iedere schutter afgeschoten te worden. Worden deze afgeschoten ga je verder naar de volgende ronden en dien je iedere ronde 5 punten af te schieten. Wanneer je een misser hebt is het einde deelname.

Wanneer mag je nou mee doen aan het erekruis schieten? Een schutter kan zich plaatsen voor het erekruisschieten door gedurende het seizoen op een door de Bond Berg en Dal georganiseerde schietwedstrijd, in de eerste twee ronden minimaal de 3 schoten op rij raak geschoten te hebben. Na onze overwinning op het bondsfeest schieten in Berg en Terblijt waren onze volgende mensen geplaatst voor het erekruis schieten: 

Aanwezig: 
- M. Partouns
- R Wojcik
- J. de Lang
- P. Liebens

Afwezig:
- P. Huynen
- M. Nijsten
- D. Wolfs (Davey)
- A. Kools


Om 12:00 werden de buksen ingeschoten en werd de eerste ronde geschoten. Van onze 8 schutters die zich geplaatst hadden voor het erekruisschieten waren er 4 die zich bij de schietboom meldden om zich te bewijzen. In totaal waren er 95 personen geplaatst voor het erekruis en waren er 61 deelnemers. 

Na de eerste ronde vond al een eerste schifting plaats. Helaas miste Johnny zijn tweede schot en net als 5 andere schutters was hierdoor zijn kans verkeken en was het einde oefening. Maurice, Robin en Patrick zaten nog in de race. Maar ook dat duurde niet lang. Patrick was die dag niet op zijn best en schoot het verkeerde bölke af. Dit telt als een misser en hij kon daardoor Johnny vergezellen op de spelersbank.

Maurice en Robin waren nu nog in de race om voor het erekruis te gaan. Ondertussen waren ze al in ronde 9 terecht gekomen en hadden ze de top 20 bereikt. Beide hadden al 40+ schoten gedaan zonder te missen. Beide schoten ze nog 1 ronde zonder misser door waardoor ze in de top 10 terecht kwamen. Ondertussen werd het zwaarder en zwaarder om trefzeker te blijven. Zo bleef bij Maurice in de 11de ronde een bölke staan en behaalde hij de 8ste plaats, met 49 genoteerde treffers. Met hem vielen in deze ronde nog 2 schutters af en bleef alleen nog onze schutter Robin en 4 schutters van Schutterij St. Joseph Waubach over. Helaas voor Robin werd de volgende ronde zijn laatste ronde. Deze ronde diende hij nog 5 treffers te hebben maar het ontglipte hem bij het 4e schot. Het 5 schot was wel weer raak en dit betekende dat hij de 5e plaats had bemachtigd. Helaas, want wanneer deze alle 5 raak waren geweest, zou hij verder zijn gegaan voor de 1e, 2e of 3e prijs zo bleek later.

Al met al een uitstekende prestatie en bijna historische schietdag voor Schutterij Sint Sebastianus Oost-Maarland.

Het is duidelijk dat we een prima buks hebben en dat Schutterij Sint Sebastianus Oost-Maarland uitstekende schutters heeft.

PROFICIAT AAN ALLEN!!!

Resultaten:
Robin Wojcik - 5e plaats (54 schoten)
Maurice Partouns - 8e plaats ( 49 schoten)
Patrick Liebens - gedeelde 49e plaats (4 schoten)
Johnny de Lang - onbekend (2 schoten)

  

 

Klik hier voor meer foto's van deze dag.

 

 

 

 

 

 

Schutterij Sint Sebastianus nam deel aan het tweede bondsschuttersfeest van 2013 te Waubach. De dag begon voor de leden met de binnenkomst waar zij zich aan de organiserende vereniging en de genodigden presenteerde. Vrijwel direct na de binnenkomst begon de opening met de gebruikelijke toespraken en diverse volksliederen. Na de toespraken en de volksliederen volgde 25 kamerschoten.

Schutterij Sint Sebastianus nam als zesde schutterij deel aan de optocht die dit jaar erg drukt bezocht werd. Langs de optocht route en bij het defilé stonden veel mensen te kijken. Na de optocht kon het koningspaar en marketentsters zich opmaken voor het uittreden. Hetgeen we niet al te onverdienstelijk gedaan hebben, aangezien Koning Michael Maas de 1e prijs mee naar huis mocht nemen voor de 'mooiste koning'. Michael kreeg niet al te veel tijd om even bij te komen want hij kon zich direct omkleden om mee uit te treden met het exercitie peloton.

Ook bij het exercitie peloton ging het niet slecht. Wel was er sprake van een kleine verwarring toen Commandant P. Liebens op verzoek van de jury, zijn schutters niet in front-colonne zetten om vervolgens het commando 'openen' te geven. Hierdoor was het rechts richten niet direct een reflex voor het eerste gelid. Toch probeerde de commandant alles eruit te halen wat er in zat en probeerde ons scherp te houden. Zo ging hij expres links staan om vervolgens het commando 'voor inspectie hoofd-rechts' te geven, hetgeen de nodige glimlachen op het gezicht toverde.

 

Nog uithijgend van het exerceren waren we al aan de beurt om te schieten. Eerder die dag hebben we onze twee zes-tallen door gegeven:

A-zestal  B-Zestal
1. M Partouns 1. D. Wolfs (Davey)
2. P Huynen 2. M. Maas 
3. A. Kools 3. R. Nillesen 
4. J. de Lang 4. J. Nillesen 
5. R. Wojcik 5. D. Wolfs (Darrin) 
6. P. Liebens 6. R. Wojcik (reserve) 

 

 

 

 

  


Helaas waren de schutters niet geheel in topvorm en lieten ze een aantal bölkes staan. Zo schoot het A-zestal van de 18 bölkes respectievelijke 15 en 12 punten en het B-zestal 15 en 14 punten. Deze punten waren helaas niet genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. De beste schutters van dit bondsfeest bleken de schutters te zijn het Nachtwachtgilde van Berg en Terblijt. Zij schoten de eerste twee rondes van 18 punten van 1,5 bij 1,5 cm volledig af. De schutterijen die volgden wisten dit resultaat niet te evenaren, behalve het eerste zestal van schutterij St. Brigida Noorbeek. Ook zij schoten de eerste twee rondes ieder punt af. Wat volgde was een onderling duel tussen het Nachtwachtgilde en Noorbeek, ditmaal op punten van 1 bij 1 cm. Hierin wist het Nachtwachtgilde ook de maximale score te behalen. Bij Noorbeek werd het laatste schot gemist en daardoor won het zestal van het Nachtwachtgilde voor de eerste keer sinds vijftien jaar weer de eerste prijs. Wij feliciteren dan ook de schutters van het Nachtwachtgilde met het behalen van de 1e prijs. 

Na de prijsuitreiking keerde de leden weer huiswaarts er werd en nog wat nagepraat in ons verenigingslokaal Café Parasol

Prijzen behaald op het 2de bondsfeest van de bond Berg & Dal te Waubach:

1ste prijs: Presentatie, Defilé en houding optocht
Ere-prijs: Mooiste Koningin
1ste prijs: Mooiste Koning
1ste prijs: Beste Commandant Bondsfeest
1ste prijs: Exercitie peloton (Nieuwe exercitie)
1ste prijs: Beste Commandant Nieuwe exercitie
3e prijs: Beste bordjesdrager


Klik hier voor meer foto's van deze dag.

 

 

 

 

 

 

Na 9 maanden wachten is bij het Koningspaar een prachtig dochtertje geboren.

Sanne is geboren op 3 september 2013 en weegt 2800 gram, moeder en dochter maken het goed. Nu heeft het Koningspaar een prinsje en prinsesje. Wij als Schutterij Sint Sebastianus willen het koningspaar feliciteren met de geboorte van hun dochtertje en natuurlijk Mike met zijn zusje.

 

 

 

 

 

Deelname Schutterij Sint Sebastianus Oost-Maarland aan Bondsfeest bij Nachtwachtgilde Berg en Terblijt.

Afgelopen zondag heeft Schutterij Sint Sebastianus uit Oost-Maarland voor het eerst deelgenomen aan een bondsconcours in de voor hun nieuwe bond 'Berg en Dal'.
Dit concours heeft vanmiddag, zondag 4 augustus, plaats gevonden bij het Nachtwachtgilde te Berg en Terblijt.

Het was een gezellige dag met heerlijk weer en een goede organisatie, waar de leden van Sint Sebastianus Oost-Maarland hun beste beentje voor hebben gezet bij de diverse wedstrijden.

Het harde werken heeft hun vruchten afgeworpen, want de schutterij ging met een mooi aantal prijzen naar huis.

Omdat er vandaag niet geschoten kon worden in Berg & Terblijt, is er twee weken geleden al geschoten voor de eerste plek bij de schietwedstrijden.

De volgende prijzen zijn in Berg & Terblijt behaald:

- Bondsfeest schietwedstrijd: 1e prijs A-zestal (M. Partouns, P. Huijnen, M. Nijsten, D. Wolfs, R. Wojcik, J. de Lang).
- Presentatie, Optocht en Defilé: 2e prijs
- Mooiste geheel en uniform: 2e prijs
- Beste bordjesdrager: 3e prijs na loting (Roy Huijnen)
- Beste Vaandeldrager: 2e prijs (Peter Huijnen)
- Uittreden schutters, Nieuwe exercitie: 1e prijs
- Beste commandant NE: 1e prijs (Johnny de Lang)
- Uittreden drumband: 3e prijs.

Wij zijn trots op de behaalde resultaten van Sint Sebastianus tijdens hun eerste optreden in de 'nieuwe' bond.

Dat er nog vele prijzen mogen volgen!

Exercitiepeloton

Klik hier voor meer foto's van deze dag.

 

 

 

 

 

 

Afgelopen zaterdag 20 juli 2013 heeft onze schutterij deelgenomen aan de bondsfeest schietwedstrijd van het Nachtwachtgilde te Berg & Terblijt, welke voorafging aan het bondsfeest van 4 augustus, daar er dan om vergunningtechnische redenen niet geschoten kan worden.

Alle 10 de bondsverenigingen kwamen aan de start om een poging te wagen de eerste prijs in de wacht te slepen. Zo nam ook Schutterij Sint Sebastianus Oost-Maarland met twee zestallen deel aan de bondsfeest schietwedstrijd.

A-zestal B-zestal
1. Maurice Partouns 1. Alain Kools
2. Peter Huijnen 2. Patrick Liebens
3. Marco Nijsten 3. Robert Nillesen
4. Davey Wolfs 4. Jean Nillesen
5. Robin Wojcik 5. Maurice Partouns
6. Johnny de Lang 6. Darrin Wolfs

 
De eerste twee rondes (op 1,5 x 1,5 cm) schoot het A-zestal twee maal 18 punten af. Het A-zestal van Oost-Maarland moest met het A-zestal van Schutterij St.Michaël Chevremont kavelen voor de eerste plaats. Zij waren op dat moment de enigste twee schutterijen die alle 36 punten hadden behaald in de eerste rondes.

Ook het B-zestal deed het niet slecht en wist van de 36 punten er 30 te behalen, helaas was dit niet genoeg om door te mogen naar het kavelen.

De volgende ronde (op 1 x 1 cm) werden 16 punten geschoten. De twee missers (één misser, één verkeerde door een kleine miscommunicatie) vielen bij de eerste schutter. De kans leek verkeken maar al snel werd er gefluisterd dat ook Chevremont punten had laten vallen. Door het hoofd koel te houden wist de schutter zich weer te herpakken en zijn derde schot goed te benutten. Ook de overige 5 schutters wisten hun taak te volbrengen en schoten het ene punt na het andere en miste geen enkel 'bölke'.

Al snel bleek dat Chevremont 5 punten had laten liggen waardoor Oost-Maarland de 1e plaats had bemachtigd. Het is voor Oost-Maarland de eerste overwinning na de overgang van de bond RKZLSB naar de 'nieuwe' bond Berg en Dal. Na een aantal jaren niet actief in het schieten te zijn geweest, was dit een zeer goed begin en zullen ze volgend seizoen meedingen om de bondsbeker.

Natuurlijk willen wij als Schutterij Sint Sebastianus Oost-Maarland de Nachtwachtgilde Berg en Terblijt bedanken voor het ter beschikking stellen van hun buks en buksmeester. Ook door hun hebben wij deze prijs kunnen behalen.

De prijzen zullen worden uitgereikt op het Bondsschutterfeest van 4 augustus bij vereniging Nachtwachtgilde Berg en Terblijt. Het feest zal van start gaan met de presentatie van de schutterijen vanaf 12:30.

Schutters A-zestal: M.Partouns, M. Nijsten, P. Huijnen, J. de Lang, D. Wolfs en R. Wojcik

Voor dit seizoen is de stand voor de bondsbeker tot nu toe de volgende: Waubach en Noorbeek bovenaan, op de voet gevolgd door Urmond, die achter hen staan met 1 punt verschil.

De schutters die de eerste twee rondes niets gemist hebben, mogen doorgaan voor het erekruis schieten.
Tot nu toe hebben de volgende schutters zich geplaatst:
 

  • M. Partouns
  • P. Huijnen
  • M. Nijsten
  • D. Wolfs (Davey)
  • R. Wojcik
  • J. de Lang
  • A. Kools
  • P. Liebens

Voor de overige schutters bestaat er tijdens het bondsfeest van 15 september te Waubach nog een kans om zich te plaatsen.