Op zaterdag 23 november vierde Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland het 50 jarig Jubileum van onze drumband.

's Middags werd een miniconcert gegeven in "De Bron" voor de bewoners van het zorgcentrum De Bron, verpleegunit de Motteburght en de aanleunwoningen. Muziek en de historie van de drumband werden afwisselend aan de zeer enthousiaste bezoekers gepresenteerd.

's Avonds werd het concert nog eens herhaald tijdens de H. Mis ter ere van het Jubileumfeest. Tijdens deze H. Mis werden de nieuwe trommels ingezegend door Pastoor Janssen. Na de H.Mis volgde de drukbezochte receptie in het verenigingslokaal met aansluitend een zeer geslaagde feestavond.

Speciaal voor dit jubileum heeft de schutterij de drumband een compleet nieuw instrumentarium aangeboden. Voor de schutterij was het financieel niet haalbaar om dit alleen te bekostigen. Ze zijn dan ook heel blij en dankbaar dat met de financiële bijdragen van Stichting Elizabeth Strouven, Stichting Kannunik Salden Nieuwenhof, Stichting Huis voor de Kunsten Limburg, Gemeente Eijsden-Margraten en de deur collecte na de H.Mis het mogelijk is geworden om deze investering te doen. Een investering in de toekomst, de muziek en de maatschappelijke betrokkenheid.

Mede namens de drumband danken wij iedereen die dit Jubileum tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. 

 

 

 

 

 

Op dit moment zijn we op zoek naar oud beeldmateriaal van de schutterij. De schutterij bestaat nu ongeveer 263 jaar, en in al die tijd zijn er vele mensen geweest die de schutterij graag op de gevoelig plaat wilden leggen. Zo zullen er genoeg oude films op 8mm, super 8, dubbel 8 of doodgewoon op videoband bij de mensen thuis te vinden zijn. Daarnaast zullen er nog zat andere mensen zijn die in het bezit zijn van foto's, dia's of negatieve. 

Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die dit graag met ons willen delen. Wij zullen er voor zorgen dat er op zorgvuldige wijze een digitaal kopie wordt gemaakt van de materialen die u in uw bezit heeft. 

Vervolgens zullen wij de foto's en fílmpjes op deze website tentoonstellen. 

Koning Henk Partouns in 1975

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 5 oktober hebben we ons actief schuttersjaar afgesloten met de jaarlijkse onderlinge schietwedstrijd.

Na jaren met de windbuks binnen in het verenigingslokaal geschoten te hebben werd er dit jaar weer met de schuttersbuks buiten op de kogelvanger geschoten op de welbekende bölkes.

De opkomst van de leden was boven verwachting en het was dan ook een gezellige en sportieve wedstrijd.

Het niveau van de deelnemers was hoog. Als er al een schutter afviel in een ronde dan was dat met slechts één misser in die ronde. De teleurstelling was dan ook steeds van de gezichten af te lezen. Iedereen ging voor die 1ste plaats ! Maar zoals in elke wedstrijd kan er maar 1 de winnaar zijn.

Dit jaar was de uitslag van de uiteindelijke finale ronde:

  1. Robert Nillesen
  2. Davey Wolfs
  3. Petra Huijnen

Na de wedstrijd werd gezamenlijk het schietterrein winterklaar gemaakt en de buks ingevet voor de winterperiode. In de winterperiode mag en wordt er immers niet meer geschoten. Daarna werd nog een uurtje gezellig nagepraat over de wedstrijd in ons verenigingslokaal café Parasol.

test

 

 

 

 

 

Zaterdag 21 september werd door 4 van onze schutters samen met 57 schutters van andere schutterijen uit de Bond Berg en Dal, geschoten voor het erekruis in Urmond.

Het erekruis schieten vindt plaats op punten van 1 x 1 cm. Bij de eerste ronde dienen er 3 punten door iedere schutter afgeschoten te worden. Worden deze afgeschoten ga je verder naar de volgende ronden en dien je iedere ronde 5 punten af te schieten. Wanneer je een misser hebt is het einde deelname.

Wanneer mag je nou mee doen aan het erekruis schieten? Een schutter kan zich plaatsen voor het erekruisschieten door gedurende het seizoen op een door de Bond Berg en Dal georganiseerde schietwedstrijd, in de eerste twee ronden minimaal de 3 schoten op rij raak geschoten te hebben. Na onze overwinning op het bondsfeest schieten in Berg en Terblijt waren onze volgende mensen geplaatst voor het erekruis schieten: 

Aanwezig: 
- M. Partouns
- R Wojcik
- J. de Lang
- P. Liebens

Afwezig:
- P. Huynen
- M. Nijsten
- D. Wolfs (Davey)
- A. Kools


Om 12:00 werden de buksen ingeschoten en werd de eerste ronde geschoten. Van onze 8 schutters die zich geplaatst hadden voor het erekruisschieten waren er 4 die zich bij de schietboom meldden om zich te bewijzen. In totaal waren er 95 personen geplaatst voor het erekruis en waren er 61 deelnemers. 

Na de eerste ronde vond al een eerste schifting plaats. Helaas miste Johnny zijn tweede schot en net als 5 andere schutters was hierdoor zijn kans verkeken en was het einde oefening. Maurice, Robin en Patrick zaten nog in de race. Maar ook dat duurde niet lang. Patrick was die dag niet op zijn best en schoot het verkeerde bölke af. Dit telt als een misser en hij kon daardoor Johnny vergezellen op de spelersbank.

Maurice en Robin waren nu nog in de race om voor het erekruis te gaan. Ondertussen waren ze al in ronde 9 terecht gekomen en hadden ze de top 20 bereikt. Beide hadden al 40+ schoten gedaan zonder te missen. Beide schoten ze nog 1 ronde zonder misser door waardoor ze in de top 10 terecht kwamen. Ondertussen werd het zwaarder en zwaarder om trefzeker te blijven. Zo bleef bij Maurice in de 11de ronde een bölke staan en behaalde hij de 8ste plaats, met 49 genoteerde treffers. Met hem vielen in deze ronde nog 2 schutters af en bleef alleen nog onze schutter Robin en 4 schutters van Schutterij St. Joseph Waubach over. Helaas voor Robin werd de volgende ronde zijn laatste ronde. Deze ronde diende hij nog 5 treffers te hebben maar het ontglipte hem bij het 4e schot. Het 5 schot was wel weer raak en dit betekende dat hij de 5e plaats had bemachtigd. Helaas, want wanneer deze alle 5 raak waren geweest, zou hij verder zijn gegaan voor de 1e, 2e of 3e prijs zo bleek later.

Al met al een uitstekende prestatie en bijna historische schietdag voor Schutterij Sint Sebastianus Oost-Maarland.

Het is duidelijk dat we een prima buks hebben en dat Schutterij Sint Sebastianus Oost-Maarland uitstekende schutters heeft.

PROFICIAT AAN ALLEN!!!

Resultaten:
Robin Wojcik - 5e plaats (54 schoten)
Maurice Partouns - 8e plaats ( 49 schoten)
Patrick Liebens - gedeelde 49e plaats (4 schoten)
Johnny de Lang - onbekend (2 schoten)

  

 

Klik hier voor meer foto's van deze dag.

 

 

 

 

 

 

Schutterij Sint Sebastianus nam deel aan het tweede bondsschuttersfeest van 2013 te Waubach. De dag begon voor de leden met de binnenkomst waar zij zich aan de organiserende vereniging en de genodigden presenteerde. Vrijwel direct na de binnenkomst begon de opening met de gebruikelijke toespraken en diverse volksliederen. Na de toespraken en de volksliederen volgde 25 kamerschoten.

Schutterij Sint Sebastianus nam als zesde schutterij deel aan de optocht die dit jaar erg drukt bezocht werd. Langs de optocht route en bij het defilé stonden veel mensen te kijken. Na de optocht kon het koningspaar en marketentsters zich opmaken voor het uittreden. Hetgeen we niet al te onverdienstelijk gedaan hebben, aangezien Koning Michael Maas de 1e prijs mee naar huis mocht nemen voor de 'mooiste koning'. Michael kreeg niet al te veel tijd om even bij te komen want hij kon zich direct omkleden om mee uit te treden met het exercitie peloton.

Ook bij het exercitie peloton ging het niet slecht. Wel was er sprake van een kleine verwarring toen Commandant P. Liebens op verzoek van de jury, zijn schutters niet in front-colonne zetten om vervolgens het commando 'openen' te geven. Hierdoor was het rechts richten niet direct een reflex voor het eerste gelid. Toch probeerde de commandant alles eruit te halen wat er in zat en probeerde ons scherp te houden. Zo ging hij expres links staan om vervolgens het commando 'voor inspectie hoofd-rechts' te geven, hetgeen de nodige glimlachen op het gezicht toverde.

 

Nog uithijgend van het exerceren waren we al aan de beurt om te schieten. Eerder die dag hebben we onze twee zes-tallen door gegeven:

A-zestal  B-Zestal
1. M Partouns 1. D. Wolfs (Davey)
2. P Huynen 2. M. Maas 
3. A. Kools 3. R. Nillesen 
4. J. de Lang 4. J. Nillesen 
5. R. Wojcik 5. D. Wolfs (Darrin) 
6. P. Liebens 6. R. Wojcik (reserve) 

 

 

 

 

  


Helaas waren de schutters niet geheel in topvorm en lieten ze een aantal bölkes staan. Zo schoot het A-zestal van de 18 bölkes respectievelijke 15 en 12 punten en het B-zestal 15 en 14 punten. Deze punten waren helaas niet genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. De beste schutters van dit bondsfeest bleken de schutters te zijn het Nachtwachtgilde van Berg en Terblijt. Zij schoten de eerste twee rondes van 18 punten van 1,5 bij 1,5 cm volledig af. De schutterijen die volgden wisten dit resultaat niet te evenaren, behalve het eerste zestal van schutterij St. Brigida Noorbeek. Ook zij schoten de eerste twee rondes ieder punt af. Wat volgde was een onderling duel tussen het Nachtwachtgilde en Noorbeek, ditmaal op punten van 1 bij 1 cm. Hierin wist het Nachtwachtgilde ook de maximale score te behalen. Bij Noorbeek werd het laatste schot gemist en daardoor won het zestal van het Nachtwachtgilde voor de eerste keer sinds vijftien jaar weer de eerste prijs. Wij feliciteren dan ook de schutters van het Nachtwachtgilde met het behalen van de 1e prijs. 

Na de prijsuitreiking keerde de leden weer huiswaarts er werd en nog wat nagepraat in ons verenigingslokaal Café Parasol

Prijzen behaald op het 2de bondsfeest van de bond Berg & Dal te Waubach:

1ste prijs: Presentatie, Defilé en houding optocht
Ere-prijs: Mooiste Koningin
1ste prijs: Mooiste Koning
1ste prijs: Beste Commandant Bondsfeest
1ste prijs: Exercitie peloton (Nieuwe exercitie)
1ste prijs: Beste Commandant Nieuwe exercitie
3e prijs: Beste bordjesdrager


Klik hier voor meer foto's van deze dag.