Over de schutterswereld in het algemeen, maar zeer zeker ook over onze in 1750 opgerichte vereniging is heel veel te vertellen. In dit gedeelte stellen wij ons dan ook voor en kunt u alle ins- en outs over ons en de schutterijen in het algemeen te weten komen.

Zo ontstonden schutterijen in het begin van de 14e eeuw. Ze verdedigden stadswallen tegen invallers. Schutterijen beschermden landgoed en kerk. In het begin waren het kruis- en handboogschutterijen. Door de ontwikkeling van de vuurwapentechniek vind je, in het begin van de 16e eeuw, de eerste geweerschutterijen.

De eerste schutterijen vind je in het toenmalige Vlaanderen, Limburg en Brabant. Later vind je ook schutterijen in Zeeland, Gelderland en zelfs in Duitsland tot aan Frankrijk, Oostenrijk, het noorden van Italië en Polen.

In het menu is er meer te vinden over de opbouw van een schutterij en de geschiedenis van schutterij Sint Sebastianus Oost-Maarland.