Schuttersfeesten, een rijke verzameling van cultuur, folklore en broederschap worden bij toerbeurt georganiseerd door de bij een bond aangesloten vereniging.

Schuttersbond Berg en Dal heeft 1 a 2 bondsschuttersfeesten per jaar. Alle bij Bond Berg en Dal aangesloten verenigingen komen dan naar de organiserende vereniging, alwaar zij de dag beginnen met de binnenkomst.

Na de binnenkomst volgt de gezamenlijke opening, met daarbij toespraken en het spelen van de volksliederen. Na de opening volgt de optocht door het dorp of stad. Hetgeen veelal een hele happening is met vele enthousiaste toeschouwers langs de kant. 

Na dit alles, beginnen de diverse wedstrijden op het feestterrein. De wedstrijden bestaan uit (i) schoonheidswedstrijden voor de generaals, marketentsters, bielemannen en keizer- en koningsparen, (ii) muziekwedstrijden voor de korpsen en de solisten, (iii) de schietwedstrijden voor de zestallen en (iiii) het uittreden van het exercitiepeloton. Op deze manier wordt een mooi stukje folklore en traditie in ere gehouden.

Verder is het zo dat meestal meer verenigingen aanwezig zijn dan enkel de bondsverenigingen. De organiserende vereniging mag namelijk ook gasten uitnodigen. Een beetje kruisbestuiving tussen de diverse bonden, die de gezelligheid veelal ten goede komt. Meestal zijn er voor deze gasten aparte wedstrijden, dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn.

Overigens is het zo dat de meeste andere schuttersbonden meer schuttersfeesten hebben dan Bond Berg en Dal.

Schutterij Sint Sebastianus Oost-Maarland tijdens de optocht in Berg en Terblijt