Dit schietkampioenschap is een onderlinge wedstrijd van de schutterijen uit Eijsden-Margraten, te weten:

- St. Sebastianus Margraten
- St. Sebastianus Mheer
- St. Joseph St. Geertruid
- St. Brigida Noorbeek
- St. Sebastianus Oost-Maarland

 

Dit schietkampioenschap wordt in een door loting bepaalde volgorde bij toerbeurt georganiseerd door voornoemde verenigingen, en wel voor het eerst op 22 mei 1982 in St. Geertruid.

Daarna in: 
1983 - St. Sebastianus - Mheer
1984 - St. Sebastianus - Margraten
1985 - St. Brigida - Noorbeek.

Vanaf 2011 doen wij van Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland mee en sluiten achteraan in de rij.

 

Wedstrijden
1)           Het verenigingskampioenschap van Eijsden-Margraten.
2)           Het persoonlijk kampioenschap van Eijsden-Margraten.

 

Datum en tijd
In principe wordt het georganiseerd op de zaterdag na Hemelvaart. Om 10.00 uur wordt er begonnen met inschieten van de buksen, waarna de wedstrijd voor zestallen begint om 10.30 uur, aansluitend vindt de persoonlijke wedstrijd plaats.

Mocht de persoonlijke wedstrijd om 19:00 uur niet beslist zijn, dan wordt op precisie (op kaarten) geschoten.

 

Deelnemers
Aan de wedstrijd voor het verenigingskampioenschap kan worden deelgenomen door het aantal beschikbare zestallen van elke vereniging. Iedere schutter kan 3 punten schieten, bijgevolg
1 x 18 punten totaal.

In een direct op het schieten van de voorronde volgende kaveling, met telkens 3 schoten per schutter, 18 per zestal, wordt beslist wie winnaar is.

 

Kosten
Deelname aan het zestalkampioenschap is kosteloos.

 

Persoonlijk kampioenschap
Aan het persoonlijk kampioenschap kan worden deelgenomen door iedere schutter van de deelnemende verenigingen, tegen een vergoeding van €4,00 per schietkaart, waarop hij twee kansen heeft.(een A en een B kaart)

Elke kaart geeft recht op 5 schoten, die achter elkaar gelost dienen te worden. Als het eerste schot wordt gemist, geldt dit op de A-kaart als proefschot.

Wordt de A-kaart “volgeschoten”, dan vervalt de tweede (B) kaart.

Wordt op de A-kaart gemist, buiten het toegestane proefschot, heeft de schutter een tweede kans op de B-kaart, nu echter zonder proefschot.

Na een misser op de B-kaart, wordt er direct gestopt, en wordt deze kaart niet volgeschoten.

De schutter kan dan wel een nieuwe kaart kopen en deze volgens dezelfde hierboven gestelde condities proberen vol te schieten. Lukt dit ook niet, mag hij geen nieuwe kaart meer kopen.

De schiet- en kavelbeurten worden bepaald door de nummering van de schietkaarten.

 

Prijzen
Alle prijzen dienen door de organiserende vereniging ter beschikking gesteld te worden, en worden eigendom van de winnaar.
Beschikbaar te stellen prijzen:

1)           Een passende herinneringsprijs voor het winnende zestal.
2)           Een medaille met inscriptie voor elk lid van het winnende zestal.
3)           Een zilveren of verzilverd erekruis met inscriptie voor de winnaar van het persoonlijk kampioenschap.
4)           Een medaille met inscriptie voor de personen die als tweede en derde geëindigd zijn op het persoonlijk kampioenschap.

 

Het schieten
De schietmeester van elke deelnemende vereniging mag de buks voorafgaande aan de wedstrijd inschieten, met een maximum van 5 punten op de hark. Er mag niet op restanten van stokjes worden geschoten.

Alleen leden van de deelnemende verenigingen mogen aan de wedstrijd deelnemen.

De minimumleeftijd van de deelnemende schutters is vastgesteld op 14 jaar.

Bij het zestal-schieten wordt, ingaande 2005, begonnen op punten van 1 x 1 cm.

Tijdens de wedstrijd wordt door de schietmeesters van de deelnemende verenigingen besloten, wanneer wordt overgegaan op punten van 0,8 x 0,8 cm.

Wanneer er nog maar 2 zestallen van 1 vereniging over zijn, wordt de hark nog leeggeschoten. Van deze vereniging verwacht men dan dat het kavelen tussen deze 2 zestallen verder op hun eigen locatie gebeurt, op een zelf te bepalen tijdstip.

Bij het persoonlijk kampioenschap worden de schoten bij het inschieten gelost op punten van 1 x 1 cm, zowel A- als B-kaart.

Er wordt gekaveld in ronden van 3 schoten per schutter. Tijdens de kavelrondes wordt weer door de schietmeesters bepaald, wanneer wordt overgegaan op punten van 0,8 x 0,8 cm.

Om 19:00 uur wordt gestopt met kavelen en schieten de resterende schutters, de finalisten, op precisie op kaarten. Elke finalist schiet 5 maal, bij een gelijke stand vindt er een 2e ronde plaats van 5 schoten. De schutter met de minste minpunten wint.

Het optekenen van de schietresultaten dient onderling verzorgd te worden, met dien verstande dat niet wordt opgetekend voor de eigen vereniging.

Elke deelnemende vereniging dient voor een optekenaar te zorgen.

De organiserende verenigingen:

St. Geertruid

2014

Oost-Maarland

2015

Mheer

2016

Margraten

2017

Noorbeek

2018

St. Geertruid

2019

Oost-Maarland

2020

Mheer

2021

Margraten

2022

Noorbeek

2023

St. Geertruid

2024

Oost-Maarland

2025

Mheer

2026

Margraten

2027

Noorbeek

2028

St. Geertruid

2029

Oost-Maarland

2030