Zoals de naam al zegt, is het Bondsschieten een bondsevenement. Afhankelijk van het aantal bondsfeesten in het betreffende jaar wordt dit evenement 1 of 2 keer per jaar gehouden. Indien er slechts 1 bondsfeest in het jaar is, vindt het bondsschieten 2 keer plaats. Indien er twee bondsfeesten zijn, wordt het bondsschieten slechts 1 keer gehouden. In totaal zullen er dus altijd drie schietwedstrijden plaatsvinden (exclusief het Erekruisschieten). De organisatie is ieder jaar in handen van een andere schutterij binnen de bond Berg en Dal

Er is geen vaste datum voor dit evenement. Ieder jaar wordt er samen met de buksmeesters overlegt wanneer deze wedstrijd gaat plaatsvinden. Deelname staat open voor alle bij de Bond aangesloten verenigingen, waarbij iedere vereniging 1 of 2 zestallen mag laten schieten 

Men schiet in teamverband en ieder zestal schiet even veel rondes. De eerste twee rondes wordt geschoten op bölkes van 1,5cm x 1,5cm. Daarna wordt overgestapt op bölkes van 1cm x 1cm. Het zestal dat op het einde de minste missers heeft is de winnaar. Het is dus niet zoals bij het Oud Limburgs Schuttersfeest dat zodra men mist men uit de wedstrijd ligt. Ook indien men slecht start, kan men nog altijd winnen door in de volgende ronde goed te schieten.

Behalve de strijd voor de overwinning van de dag, telt het resultaat van ieder bondsschieten ook mee in de strijd om de bondsbeker. De scores van de drie Bondsschietwedstrijden van alle verenigingen wordt namelijk gedurende het jaar bijgehouden en degene die aan het eind van het seizoen de beste score heeft, wordt beloond met de bondsbeker. Deze bondsbeker is een wisselbeker.