Algemeen

Hoewel zij in het verre verleden geen functie binnen de schutterij hebben vervuld, zijn de bielemannen heden ten dage een zeer markante verschijning in de optochten. 

Met kolbak, baard, blauwe kiel en lederen schort lopen zij voor de schutterij uit. Bijl op de schouder, materiaaltas om de nek. Klaar om waar nodig ‘hindernissen’ op te ruimen.

Daarmee vormen de bielemannen een moderne echo uit een grijs verleden, waarin schutterijen kerkelijke processies begeleidden die – naar men veelal ten onrechte aanneemt – door protestanten werden verstoord. De bieleman is niet te verwarren met zijn tegenhanger de sappeur en is in beginsel rangloos.

 

Wedstrijdonderdelen

Bielemannen worden per vereniging als groep beoordeeld, met dien verstande, dat ook één bieleman wordt beschouwd als groep. De beoordeling is een aparte wedstrijd die gehouden wordt op het feestterrein. Alleen volwassen mannen kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. Met nadruk wijst de commissie op de historische betekenis. Te jeugdige bielemannen zijn in die betekenis dan ook niet mogelijk en kunnen daarom niet aan de betreffende beoordeling deelnemen. Het wapenonderscheidingsteken van de sappeur, twee gekruiste bijlen, is bij bielemannen niet toegestaan.

Het is de juryleden niet toegestaan om attributen/zaken uit of in de handen te nemen, of om de uitmonstering, het uniform en/of kleding aan te raken. Wel kan aan de beoordeelde(n) gevraagd worden een en ander te tonen.
Het is aan een jurylid niet toegestaan, andere of meerdere materialen, die niet zijn opgenomen in de betreffende norm, te eisen of deze in de beoordeling te betrekken.

 

Bielemannen tijdens de processies

[wordt aan gewerkt]

Bielemannen Johnny Janssen, Marco Nijsten en Danny Voorst tijdens de processie in Mariadorp 2013