Algemeen

De commandant van een schutterij is verantwoordelijk voor de goede orde van de schutters tijdens een optocht of andere optredens van de verenigingen heeft hij de leiding over de hele schutterij. Hij zorgt er voor dat de schutters de bevelen kennen en opvolgen, zich gepast gedragen en correct gekleed gaan. Hij zal hun er op wijzen als dit niet het geval is.

Hij geeft luid en duidelijke bevelen en wordt door de jury tijdens een optocht hierop beoordeeld. Ook oefent hij met schutters in het exerceren, het gelijktijdig opvolgen van commando’s volgens de "oude" of de "nieuwe" exercitievoorschriften. Deze exercitiewedstrijden worden tijdens de schuttersfeesten apart beoordeeld. Hierbij krijgt de commandant van de jury de opdracht om zijn commando's volgens een bepaalde reeks te geven. De commandant heeft minimaal de laagste officiersrang.

 

Wedstrijdonderdelen

De beoordeling van de commandant vindt plaats voor, tijdens en meteen na het defilé en is gebaseerd op de technische uitvoering van de volgende reglementen:

  • Militair reglement nr. 92: Reglement op de exercitiën der infanterie 1914 DVO 9 November 1914. IIe afd. No. 85. Eerste gedeelte;
  • Militair reglement nr. 93: Reglement op de exercitiën der infanterie. Aanschr. D.v.O. 17 mei 1913, IIe Afd. nr.22. Tweede gedeelte;
  • Aangepaste, dan wel niet in enig militair reglement opgenomen, bepalingen welke tot wedstrijdnorm zijn verheven door het daartoe bevoegd orgaan van de O.L.S-.federatie.


Commandant Patrick Liebens bij de presentatie van de schutterij op een bondsfeest