Algemeen

Mooi om te zien, maar zonder historische betekenis. Dat zijn de marketentsters die sinds begin jaren ’70 de schutterijen begeleiden. Het idee van marketentster is afgeleid van de vrouwen die in de 16e en 17e eeuw achter het leger aantrokken. Het was een mogelijkheid om bij de echtgenoot in de buurt te zijn en hem van zijn droogje en zijn natje te voorzien. De vrouwen maakten van de nood een deugd, en boden ook anderen voedsel en drank als koopwaar aan. Vandaar de naam marketentster, die is afgeleid van ‘markentare’ hetgeen verkopen of verhandelen betekent. Thans vergezellen de marketentsters de schutters met hun mandje gevuld met brood, kaas en worst en een vaatje gevuld met jenever, vieux of een Limburgse kruidenbitter (Elske). Na afloop van de wedstrijden voorziet de Marketentster de schutters veelal van een hapje en een drankje.

 

Wedstrijdonderdelen

Het wedstrijdonderdeel beste marketentster groep vindt plaats na afloop van de optocht op het feestterrein. De marketentsters worden per vereniging als groep beoordeeld, met dien verstande, dat ook één marketentster wordt beschouwd als groep. Alleen volwassen vrouwen kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. Met nadruk wijst de commissie op de historische betekenis. Te jeugdige marketentsters zijn in die betekenis dan ook niet mogelijk en kunnen daarom niet aan de betreffende beoordeling deelnemen. De kleding dient te harmoniëren met de uniformen van de schutterij. Het is de juryleden niet toegestaan om attributen/zaken uit of in de handen te nemen, of om de uitmonstering, het uniform en/of kleding aan te raken. Wel kan aan de beoordeelde(n) gevraagd worden een en ander te tonen. Het is aan een jurylid niet toegestaan, andere of meerdere materialen, die niet zijn opgenomen in de betreffende norm, te eisen of deze in de beoordeling te betrekken.

De marketentsters bij het vaandeldraaien op bronk-maandag aan de kerk