Algemeen

Ook het exercitiepeloton is geen apart optochtonderdeel (hoewel het wel eens gelijk kan worden getrokken met de geweerdragers). Het exercitiepeloton komt enkel in actie op wedstrijden op het feestterrein en er is onderscheid tussen de oude exercitie en de nieuwe exercitie. Voor het beoefenen van de exercitie heeft men goed geoefende manschappen nodig die alle commando's van de commandant goed kunnen uitvoeren. De beste twee mannen, ook wel guides genoemd, vormen een van de belangrijkste steunpunten van de groep; zij worden dan ook persoonlijk beoordeeld door de jury. Enkele oefeningen die zij steeds uitvoeren zijn: het richten - de schuine mars - looppas - achterwaartse pas - knielen - liggen - opmarcheren - veranderen van de pas - defileren - afmarcheren, en alle oefeningen in verschillende uitvoeringen. Tijdens deze uitvoeringen wordt de commandant ook beoordeeld op zijn houding en optreden. De commando's moeten goed en helder zijn en juist worden gegeven. De commandant moet de gehele groep goed kunnen overzien bij het geven van zijn commando's. Het exercitiereglement onderscheidt twee soorten commando's: een waarschuwingscommando gevolgd door een uitvoeringscommando. De laatste lettergreep van een waarschuwingscommando wordt enigszins aangehouden uitgesproken.

 

Wedstrijdonderdelen

De wedstrijden vinden plaats op het feestterrein en er zijn prijzen te winnen voor de commandant, de guides en het algehele peloton. Zoals gezegd, is er onderscheid tussen de nieuwe- en oude exercitie.

Het exercitiepeloton tijdens uit uitreden op het bondsfeest in Berg en Terblijt
Leden: J. de Lang, P. Huijnen, R. Nillesen, R. Wojcik, M. Partouns, D. Wolfs, D. Wolfs, J. Nillesen, P. Magermans en S. Vanderlinden.