Algemeen

Sinds jaar en dag marcheren de schutters en gildenbroeders met ‘vliegend vaandel en slaande trom’ door stad en land. Tot in de twintigste eeuw moet dat letterlijk worden genomen. De schutterijen huurden in de zestiende en zeventiende eeuw bij gelegenheid van processies en andere officiële bijeenkomsten één of enkele tamboers in om het gezelschap ritmisch te begeleiden. Daarin veranderde in de achttiende en negentiende eeuw weinig, zo blijkt uit rekeningen. Gemeten naar het jaarinkomen van de ongeschoolde landarbeider in die tijd, mocht dat zelfs een aardige duit kosten. De drumbands, die de huidige verenigingen met hoorngeschal en welluidende klanken voorgaan, zijn in feite pas na de Tweede Wereldoorlog in zwang geraakt. Afgezien van het feit dat muziek bij marcheren hoort en schutters een ‘natuurlijke’ neiging hebben om op de trom te slaan, moet voor deze ontwikkeling een aantal factoren verantwoordelijk worden geacht. Hoewel hiernaar nog slechts weinig wetenschappelijk onderzoek plaatsvond, mogen we ervan uitgaan dat de opkomst van de muziekgezelschappen aan het einde van de negentiende/ begin twintigste eeuw mede een rol heeft gespeeld. Nadat de Amerikanen tijdens en vooral vlak na de Tweede Wereldoorlog hadden getoond, welk muzikaal spektakel brassbands voortbrengen, was menige schutterij in de jaren ’50 en ’60 definitief verkocht.

 

Wedstrijdonderdelen

Waar bij harmonieën en fanfares de muzikale strijdt veelal wordt aangegaan op concoursen, gaan de korpsen van Schutterijen de strijd aan in de alom bekende ‘ring’. Onder leiding van hun Tambour-Maitre betreden ze de ring en brengen veelal een stilstaand en marcherend werk ten gehore. Tijdens het prestigieuze Oud Limburgs Schuttersfeest wordt enkel een marcherend werk ten gehore gebrachT. Om een eerlijke strijdt te garanderen zijn er verschillende divisies (anno 2012: 1ste t/m 4de en jeugddivisie). Daarnaast zijn er op ieder schuttersfeest eveneens de solistenwedstrijden. Veelal jeugdige leden zetten na wekenlang hard oefenen hun beste beentje voor.

Groepsfoto ter ere van het 50 jarig bestaan van het tambourkorps in 2013