Hoewel vaak op de achtergrond, is de schietmeester één van de belangrijkste personen binnen de schutterij. Omdat de meeste mensen het werk onderschatten blijft hij voor veel mensen onbekend. Toch is hij, misschien nog meer dan de schutters zelf, verantwoordelijk voor de resultaten tijdens de schietwedstrijden.

De schietmeester is verantwoordelijk voor alles wat met het schieten te maken heeft. Hij zorgt voor de buks, voor voldoende kogels met de juiste verhoudingen van kruit en lood, het op orde hebben van de schietinrichting en spreekt de schutters voor, tijdens en na de wedstrijden moed in.

Verder is buksmeester de functionaris binnen de schutterij die met zijn vergunningen verantwoordelijk is voor het beheer van de buks(en). Hij is bij alle activiteiten waarbij de buks gebruikt wordt aanwezig om de omgang met het wapen in goede banen te leiden. Hij is op de hoogte van alle vigerende wet en regelgeving die betrekking heeft op zijn functie. 


Een kort overzicht van de functies van de buksmeester:
Het toepassen van de Wet en Circulaire Wapens en Munitie ten aanzien van:
- Het Verlof tot voor handen hebben en de Europese wapenpas
- Het beheer
- De opslag
- Het transport 

Tevens worden de volgende werkzaamheden verricht:
- Inschieten
- Onderhoud
- Schoonmaken
- Repareren 
- Vervangen onderdelen
- Begeleiden / Coachen

 

Buksmeester van Schutterij Sint Sebasstianus Oost-Maarland
Schutterij Sint Sebastianus Oost-Maarland heeft op dit moment één actieve buksmeesters:

 

- Robin Wojcik, 1ste buksmeester
- Patrick Magermans, 2de buksmeester

 

Buksmeester Robin laadt de buks voor Maurice die de buks gaat inschieten voor aanvang van de wedstrijd

Robin volgde een cursus en behaalde het diploma dat erkend wordt door de OLS-federatie. Om buksmeester te worden volgde ze zo'n veertig uren theorielessen. In deze cursus wordt veel aandacht besteed over de wapenwet en wapenleer, het omgaan met de buks en de veiligheidsvoorschriften. Ook word er de laatste jaren meer aandacht besteed aan de psychologie achter het schieten en het coachen van de schutters. Dit allemaal om de schutters zo goed en veilig mogelijk te kunnen laten schieten.

Daarnaast is het voor iedere buksmeester verplicht om een BHV cursus te volgen zodat er bij calamiteiten adequaat gereageerd kan worden. Na het afronden van beide cursussen ontvangen zij hun certificaten en het daarbij behorende OLS speldje. 

Het speldje dat R. Wojcik in 2013 heeft mogen ontvangen na het behalen van de cursus

 

Het gieten van de kogels
Om te kunnen schieten zijn er een aantal essentiële voorbereidingen nodig. Te beginnen met het gieten van de kogelkoppen. 
Het lood moet worden gegoten in een goed geventileerde ruimte. Daarom is deze gietruimte voorzien van genoeg ventilatie en is er een afzuigkap geïnstalleerd boven de ketel.

Voor het gieten van kogels word gebruik gemaakt van oud lood. Dit lood wordt omgesmolten tot schone lood "broodjes". Deze staafjes worden vervolgens gebruikt om kogels te gieten door middel van een giet tang. Deze tang is speciaal gemaakt voor het gieten van kogels zoals deze al sinds mensenheugenis worden gebruikt bij het schieten door schutterijen. Bij het gieten is het van belang dat de temperatuur van het lood tussen de 360 en 400 graden Celsius blijft zodat er geen vervormingen ontstaan bij het stollen. Want alleen de perfecte kogel zal bij het mikken op de bölkes het doel raken.

  

 


Het maken van kogels
Als de hulzen na gebruik zijn ontdaan van kruitresten en oude slaghoedjes, worden er nieuwe slaghoedjes in gedaan. Deze worden door middel van een pers in de huls gedrukt. Vervolgens word de juiste hoeveelheid kruit in de huls gedaan. Om niet steeds opnieuw te hoeven wegen wordt er tegenwoordig gebruik gemaakt van een kruitmolen. Deze kruitmolen is precies afgesteld op de hoeveelheid kruit dat nodig is. Kruit wordt hierbij niet in Gram uitgedrukt maar in Grains. Deze hoeveelheid wordt door de buksmeesters bepaald. Dit doen ze door proefschoten te lossen met verschillende ladingen. De combinatie van verschillende factoren zorgt er voor dat ze de perfecte samenstelling hebben zo dat schutters altijd hun doel raken. 

Na dat de huls voorzien is van het slaghoedje en de kruitlading word de loodprop op de huls gedrukt waarna hij door middel van een vetpomp word ingevet. Wanneer dat gebeurd is word de loodprop vast gedrukt in de huls.

Alle kogels in de rij aan het wachten tot de loodprop aan word gedrukt.