De activiteiten

De activiteiten2024-07-04T11:18:23+01:00

Als schutterij hebben wij een veelheid aan evenementen die jaarlijks terugkeren. Denk hierbij aan het Bronk en Bondsschuttersfeesten. Ook het patroonsfeest hoort er bij, net als het clubkampioenschap en uiteraard de dodenherdenking. Belangrijkste blijft echter het tweejaarlijkse koningsvogelschieten.

Patroonsfeest St. Sebastianus2024-07-03T08:45:16+01:00

Patroonsfeest St. Sebastianus: Een Jaarlijkse Traditie van Verbondenheid en Eer

Het Patroonsfeest St. Sebastianus is een jaarlijks terugkerend evenement dat diepgeworteld is in de traditie en gemeenschap van Oost-Maarland. Elk jaar vieren wij deze bijzondere dag ter ere van onze patroonheilige St. Sebastianus, waarbij zowel leden als ereleden, beschermvrouwen, leden van verdienste, betalende leden, en leden van de Broederschap SOM van harte welkom zijn.

Tradities en Betekenis
Het Patroonsfeest vindt plaats in het weekend dat het dichtst bij 20 januari ligt, de feestdag van St. Sebastianus. Deze heilige is al eeuwenlang de beschermheilige van onze gemeenschap en wordt geëerd om zijn moed en standvastigheid. Het feest is niet alleen een eerbetoon aan St. Sebastianus, maar ook een viering van onze gemeenschappelijke waarden en onze sterke onderlinge banden.

Programma van de Feestavond
Verzamelen bij het Verenigingslokaal De avond begint met een samenkomst bij ons verenigingslokaal. Dit is een mooie gelegenheid voor alle aanwezigen om elkaar te ontmoeten en de feestelijke sfeer te proeven.

Vertrek naar de Kerk
Vervolgens vertrekken we gezamenlijk naar de kerk voor een plechtige en inspirerende Heilige Mis. Deze mis vormt het spirituele hart van het Patroonsfeest en biedt een moment van bezinning en dankbaarheid. De Heilige Mis is een belangrijk onderdeel van de viering, waarbij we samenkomen om te bidden en te reflecteren op de waarden en het erfgoed van St. Sebastianus.

Bloemenhulde aan het Kerkhof
Na de mis begeven we ons naar het kerkhof voor een bloemenhulde. Dit eerbetoon aan onze overleden leden en dierbaren is een moment van respect en herinnering, waarbij we stilstaan bij hun bijdrage aan onze gemeenschap.

Feestvergadering in het Verenigingslokaal
Terug in het verenigingslokaal volgt een feestvergadering. Hier worden belangrijke mededelingen gedaan en wordt de jaarvergadering gehouden, wat een formeel maar feestelijk onderdeel van de avond is. Hierbij worden jubilarissen en leden die bevorderen (nieuwe rang) in het zonnetje gezet.

De avond wordt afgesloten met een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Dit is een kans voor alle leden om in een ontspannen sfeer te genieten van elkaars gezelschap en om gezamenlijk te proosten op het nieuwe jaar en de toekomst van onze gemeenschap.

Een Viering voor Iedereen
Het Patroonsfeest St. Sebastianus is meer dan alleen een feest; het is een viering van gemeenschap, traditie en verbondenheid. Elk jaar kijken wij ernaar uit om deze speciale dag te vieren met al onze leden, van jong tot oud, en om samen onze rijke geschiedenis en sterke toekomst te bekrachtigen.

 

Koningsvogelschieten2024-07-03T15:14:15+01:00

Koningsvogelschieten: Een Traditioneel Evenement van Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland

Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland organiseert elke twee jaar het traditionele Koningsvogelschieten op Pinkstermaandag. Dit evenement, dat plaatsvindt in het weiland aan de Kasteellaan in Oost-Maarland, is een hoogtepunt voor de gemeenschap en de schutterij.

Programma van de Dag

11.00 uur: Plaatsing van de Voëgel
Het evenement begint met het symbolische plaatsen van “de Voëgel” op de vogelstang. Dit markeert het officiële begin van de festiviteiten.

13.15 uur: Verzamelen in het Verenigingslokaal
De leden van de schutterij komen samen in hun verenigingslokaal om zich voor te bereiden op de ceremonie.

13.45 uur: Ophalen van het Koningspaar
Het Koningspaar en de eregasten worden opgehaald aan de Pastorie (St Jozefstraat 18) en begeleid naar de feestweide. Dit is een kleurrijk en plechtig moment waarbij de gemeenschap samenkomt.

14.00 uur: Welkomstwoord en Huldiging
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en de Generaal huldigt het Koningspaar. Daarna leest de voorzitter het reglement van het Koningsvogelschieten voor, zodat alle deelnemers op de hoogte zijn van de regels.

14.30 uur: Inschrijving en Loting
Deelnemers kunnen zich tot 14.30 uur inschrijven om deel te nemen aan het schieten. Daarna vindt de loting voor de schietvolgorde plaats en wordt de inschrijving gesloten. De ceremonie wordt geopend met een gebed door pastoor Verheggen. Traditioneel lost Jonkheer Timmermans, de echtgenoot van Beschermvrouw Francoise Gravin de Liedekerke, het eerste schot.

Installatie van de Nieuwe Koning
Na het afschieten van de vogel wordt de nieuwe Koning geïnstalleerd door de oude Koning. Dit is een plechtig moment dat de overgang van het koningschap markeert.

Cramignon Dans en Optocht
De festiviteiten gaan verder met de traditionele Cramignon dans, uitgevoerd met het nieuwe Koningspaar. Vervolgens trekt de schutterij, afhankelijk van de wensen van de nieuwe Koning, door de gemeenschap van Oost-Maarland. Dit is een feestelijke optocht waarbij de nieuwe Koning aan de gemeenschap wordt gepresenteerd.

Een Viering van Traditie en Gemeenschap
Het Koningsvogelschieten is meer dan alleen een schietwedstrijd; het is een viering van traditie, verbondenheid en de rijke geschiedenis van Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland. Het evenement brengt de gemeenschap samen en versterkt de banden tussen de leden en de inwoners van Oost-Maarland.

Iedereen is van harte welkom om deze bijzondere dag mee te vieren en te genieten van de festiviteiten die onze schutterij zo uniek maken. Kom en beleef de tradities van dichtbij tijdens het tweejaarlijkse Koningsvogelschieten!

Klik hier voor meer informatie over het Koningsvogelschieten.

Dodenherdenking Eijsden2024-07-03T09:03:00+01:00

Jaarlijkse Dodenherdenking op de Vroenhof in Eijsden

Elk jaar op 4 mei vindt de Dodenherdenking plaats op de Vroenhof in Eijsden. Dit plechtige evenement is bedoeld om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en latere oorlogssituaties en vredesmissies te herdenken. De herdenking brengt de gemeenschap samen in een moment van stilte, respect en herinnering.

Programma van de Herdenking

19.20 uur: Verzamelen van Geüniformeerde Leden
Alle geüniformeerde leden worden om 19.20 uur verwacht aan de Vroenhof in Eijsden.

Drumband en Signalen
Voor de drumband geldt dat slechts één lid de signalen zal ten gehore brengen. Dit gebeurt in overleg met Tambour-maître Angelique Kools-Kloos. De overige drumbandleden hoeven hun trommels niet mee te nemen, wat de plechtigheid extra sereen en respectvol maakt.

Ceremonie Onder Commando
De ceremonie staat onder het commando van commandant Kapitein Patrick Liebens. Zijn leiding zorgt ervoor dat de herdenking ordelijk en respectvol verloopt, waarbij iedereen op de juiste momenten in stilte en eerbied kan samenkomen.

De Betekenis van de Herdenking
De Dodenherdenking op de Vroenhof is een diepgewortelde traditie die de inwoners van Eijsden de gelegenheid biedt om stil te staan bij de offers die zijn gebracht voor de vrijheid die we vandaag de dag kennen. Het is een moment om te reflecteren op het verleden en de waarde van vrede en vrijheid te hernieuwen.

Praktische Informatie

 • Datum: 4 mei
 • Tijd: 19.20 uur voor de geüniformeerde leden, 19.50 uur start de herdenking
 • Locatie: Vroenhof, Eijsden

De herdenking is een openbaar evenement en iedereen is welkom om deel te nemen en eer te betuigen aan de gevallenen.

Laten we samenkomen op de Vroenhof in Eijsden om respect te tonen en de herinnering levend te houden aan degenen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.

De processies (Bronk) in Eijsden en Oost-Maarland2024-07-03T09:16:46+01:00

Schutterij en Bronk Processie in Eijsden en Oost-Maarland

Eijsden en Oost-Maarland staan bekend om hun rijke tradities en culturele erfgoed, waarvan de schutterij en de Bronk processie de meest opvallende voorbeelden zijn. Deze evenementen zijn diep geworteld in de lokale geschiedenis en vormen een belangrijk onderdeel van de gemeenschap.

De Schutterij
De schutterij is een historische vereniging die zijn oorsprong vindt in de middeleeuwen. Oorspronkelijk opgericht ter verdediging van het dorp, heeft de schutterij in de loop der jaren een meer ceremoniële rol gekregen. De schutterij van Oost-Maarland is nog steeds een levendige vereniging die deelneemt aan verschillende evenementen, waaronder de Bronk processie.

De Bronk Processie
De Bronk processie, ook bekend als de Sacramentsprocessie, is een van de belangrijkste religieuze en culturele evenementen in Eijsden en Oost-Maarland. Deze processie wordt gehouden ter ere van het Heilig Sacrament en vindt meestal plaats op de eerste zondag van juli (Oost-Maarland).

Kenmerken van de Bronk Processie:

 • Processie: De processie trekt door de straten van het dorp. De route is versierd met bloemen en vlaggen, en inwoners maken traditionele straatversieringen.
 • Deelname van de Schutterij: De schutterij marcheert voorop in de processie, gevolgd door verschillende verenigingen, muziekkorpsen en de gelovigen.
 • Altaren: Langs de route worden tijdelijke altaren opgericht waar het Heilig Sacrament wordt geëerd, de zogenoemde ‘heilig huisjes’. Bij elk altaar wordt gebeden en gezongen.

De Bielemannen
Een uniek en belangrijk aspect van de Bronk processie is de aanwezigheid van de bielemannen.

Een bieleman (bijlman) is een man die voorop loopt in optochten van schuttersgilden. De schutterij Sint Sebastianus van Oost-Maarland opent als vanouds de processie in Eijsden en Oost-Maarland. Vroeger reden een of meer verkenners te paard vooruit en vonden zij een obstakel op de weg dan keerden zij terug en meldden dit aan hun commandant. De bielemannen werden vervolgens vooruitgezonden en verwijderden tijdig deze versperring, zodat de stoet ongehinderd en zonder oponthoud verder kon trekken. Dit stamt uit de tijd dat andersdenkenden de processie als afgoderij beschouwden. Nu bestaat de versperring uit een symbool: een paaltje dat naast de weg staat. Dit paaltje is versierd en voorzien van een fles drank, die als beloning dient voor de mannen die het hebben omgehakt.

Bielemannen dragen een kolbak, een zware baard, een leren voorschoot en een bijl met een lange steel. In vroeger tijden zouden de bielemannen het recht hebben gehad om huizen te doorzoeken naar dienstmeisjes, tegenwoordig houden ze het bij het omhelzen van toeschouwers. Valse baarden kwamen ook in het verleden voor, als een jonge sappeur (nog) geen behoorlijke baard van zichzelf had. Bielemannen vertonen ook overeenkomsten met wildemannen of hommes-sauvages die processies, zoals die van Sint-Evermarus te Rutten en optochten (Malmedy) voorafgaan.

Deze figuren hebben een bijzondere taak tijdens de processie:

 • Voorbereiding van de Route: De bielemannen lopen voorop in de processie om de route vrij te maken. Traditioneel gebruikten zij bijlen (bielemannen) om eventuele obstakels zoals takken of struiken te verwijderen. Tegenwoordig is hun rol meer symbolisch, maar ze blijven een belangrijk onderdeel van de ceremonie.
 • Symboliek: De bielemannen symboliseren de weg vrijmaken voor het Heilig Sacrament, een taak die met grote eer en toewijding wordt uitgevoerd. Ze dragen vaak traditionele kleding, baarden en bijlen, wat bijdraagt aan de historische sfeer van de processie.

Betekenis en Gemeenschapsgevoel
De schutterij en de Bronk processie zijn meer dan alleen evenementen; ze zijn een viering van de gemeenschap, traditie en verbondenheid. Ze bieden een gelegenheid voor jong en oud om deel te nemen aan iets groters dan zichzelf, en versterken de banden binnen de dorpen.

Voor zowel de inwoners als bezoekers bieden deze tradities een unieke kans om de rijke cultuur en het levendige gemeenschapsleven van Eijsden en Oost-Maarland te ervaren. Of je nu een deelnemer of toeschouwer bent, de schutterij en de Bronk processie zijn evenementen die je niet mag missen.

(Bonds-)schuttersfeesten2024-07-03T10:13:21+01:00

Het (Bonds-)Schuttersfeest: Een Viering van Traditie en Gemeenschap

Het (Bonds-)Schuttersfeest is een belangrijk jaarlijks evenement dat diepe wortels heeft in de Nederlandse en Belgische schutters tradities. Dit feest, dat door verschillende schutterijen in de regio wordt georganiseerd, staat symbool voor saamhorigheid, traditie en cultuur.

Wat is het (Bonds-)Schuttersfeest?
Het (Bonds-)Schuttersfeest is een competitie en viering waarbij verschillende schutterijen samenkomen om deel te nemen aan diverse schietwedstrijden en feestelijke activiteiten. Het woord “Bonds” verwijst naar het feit dat deze feesten vaak georganiseerd worden door een bond van schutterijen, die een bepaalde regio of gemeenschap vertegenwoordigen.

Historische Achtergrond
De schutterijen hebben een lange geschiedenis die teruggaat tot de middeleeuwen. Oorspronkelijk opgericht als beschermings- en verdedigingstroepen van steden en dorpen, hebben schutterijen zich ontwikkeld tot verenigingen die tradities en cultuur hooghouden. Het (Bonds-)Schuttersfeest is een van de belangrijkste evenementen voor deze verenigingen, waarbij ze hun vaardigheden en tradities laten zien.

Algemeen Programma van het Schuttersfeest

 • Presentatie
  De dag begint met de presentatie van de deelnemende schutterijen. De schutterijen zullen zich presenteren aan het publiek en aan de organiserende vereniging. Hierbij zal een jury aanwezig zijn die de deelnemende verenigingen beoordeeld op het correct uitvoeren van commando’s en protocollen.
 • Uittreden Drumband Mars- en Concertwedstrijden
  De drumbands van de schutterijen treden uit en nemen deel aan de mars- en concertwedstrijden. Dit is een moment waarop de muzikale vaardigheden van de schutterijen worden getoond.
 • Uittreden Bielemannen
  De bielemannen treden uit. Hun taak tijdens het feest is het symbolisch vrijmaken van de weg voor de processie en optochten. Tijdens het uittreden worden ze beoordeeld op de uitmonstering als bieleman. Hierbij kijk de jury naar hun kleding en uitrusting. Hierop worden ze beoordeeld en kunnen individueel prijzen verdienen.
 • Uittreden Marketentsters
  De marketentsters treden uit. Marketentsters spelen een historische rol als verzorgsters en bieden symbolisch drank en voedsel aan de schutters. Tijdens het uittreden kijkt de jury naar hun kleden, netheid en uitrusting. Hierop worden ze beoordeeld en kunnen individueel prijzen verdienen.
 • Uittreden Koningspaar, Keizersparen en Generaals
  De koningsparen, keizersparen en generaals van de schutterijen treden uit en zullen beoordeeld worden op hun voorkomen. Waarbij de jury een hele lijst aan aandachtspunten naloopt waarbij ze punten uitdelen. Tijdens de prijsuitreiking kunnen de konings-, keizersparen en generaals de titel verdienen van Mooiste koning/keizer/koningin/keizerin/generaal van die dag.
 • Exercitie peloton
  Diverse schutterijen treden met hun exercitie peloton uit waarbij ze hun mars- en exercitie vaardigheden demonstreren in de oude of nieuwe exercitie. Hierbij voeren ze een serie commando’s uit onder leiding van hun commandant. Een jury beoordeeld de uitvoering hiervan. De schutterij Oost-Maarland voert doorgaans een show exercitie uit voor de feesttent bij gebrek aan concurrentie in de discipline “nieuwe exercitie”.
 • Openingsceremonie
  De schutterijen stellen zich op voor de officiële openingsceremonie van het schuttersfeest. Alle vereniging stellen zich op in hun formatie richting de podiumwagen op het feestterrein. De officiële opening van het schuttersfeest, vaak bijgewoond door lokale hoogwaardigheidsbekleders en vertegenwoordigers van de schutterijen. Hierbij doen de hoogwaardigheidsbekleders een woordje tot de aanwezig schutterijen vaak gevolgd door een gebed door de plaatselijke pastoor. Vervolgens zal er een moment van stilte zijn ter herdenking. Daarna zal het Nederlandse-, Belgische- en Limburgs volkslied ten gehore worden gebracht.
 •  Vertrek Optocht met Defilé
  De schutterijen vertrekken voor een optocht door de straten. Een onderdeel van de optocht is het defilé. Dit is een hoogtepunt waarbij de schutterijen marcheren in vol ornaat, waarbij de schutters de paradepas uitvoeren en de genodigde langs de kant het defilé “afnemen”.
 • Schietwedstrijd
  Doorgaans zal er tijdens het schuttersfeest ook geschoten worden, maar steeds vaker komt het voor dat dit op een separate dag wordt gehouden. Tijdens deze wedstrijden schieten de beste 6 schutters van de verenigingen op de zogenoemde “bölkes”. Hierbij schieten ze 2x 18 schoten en waar nodig nog extra rondes om de winnaar te bepalen, kavelen genoemd.
 • Prijsuitreiking
  De dag wordt afgesloten met een prijsuitreiking, waar de winnaars van de verschillende wedstrijden worden gehuldigd.

Betekenis van het (Bonds-)Schuttersfeest
Het (Bonds-)Schuttersfeest is niet alleen een competitie, maar ook een gelegenheid om de gemeenschapszin te versterken en de culturele tradities levend te houden. Het biedt een platform voor de schutterijen om hun vaardigheden te tonen en hun trots en eer te vieren. Het feest brengt mensen van verschillende dorpen en steden samen, wat zorgt voor een gevoel van verbondenheid en samenhorigheid. Het uitwisselen van tradities en ervaringen verrijkt de cultuur van de regio.

Behoud van Tradities
Door het organiseren van het Schuttersfeesten blijven oude tradities levend. Jongere generaties leren van de ouderen en dragen zo bij aan het behoud van deze unieke cultuur.

Het (Bonds-)Schuttersfeest is een levendige viering van traditie, vaardigheid en gemeenschap. Of je nu een deelnemer bent of een toeschouwer, dit feest biedt een unieke kans om deel te nemen aan een rijk cultureel erfgoed en te genieten van de kleurrijke en feestelijke sfeer die de schutterijen met zich meebrengen. Het is een moment waarop geschiedenis en heden samenkomen, en de waarden van saamhorigheid en traditie centraal staan.

Streetparades en Taptoes2024-07-03T17:28:18+01:00

Deelname aan Streetparades en Taptoes met de Schutterij

De schutterij neemt regelmatig deel aan streetparades en taptoes, zowel nationaal als internationaal. Deze evenementen bieden een prachtig podium om de traditie, discipline en muzikale talenten van de schutterij te tonen.

Streetparades

 • Uniformiteit en Discipline: Leden marcheren in traditionele uniformen, wat de rijke geschiedenis van de schutterij benadrukt.
 • Muzikale Optredens: De drumband verzorgt optredens, variërende marsmuziek, wat een levendige sfeer creëert.
 • Culturele Uitwisseling: Deelname aan internationale parades bevordert de uitwisseling van cultuur en tradities.

Taptoes

 • Showexercitie: De schutterij voert complexe showexercities uit, wat een visueel spektakel biedt.
 • Eerbetoon: Ceremoniële optredens brengen traditionele eerbetonen tijdens deze evenementen.

Betekenis

Deelname aan streetparades en taptoes versterkt de gemeenschapszin binnen de schutterij en promoot hun rijke erfgoed. Deze evenementen zijn een viering van traditie, cultuur en saamhorigheid, en bieden waardevolle ervaringen voor de leden.

Conclusie

Streetparades en taptoes zijn hoogtepunten voor de schutterij, waarbij ze hun trots en tradities met een breed publiek delen, en bijdragen aan het culturele leven van de regio.

Het bonds(-feest)schieten2024-07-03T11:10:19+01:00

Het gaat om raak schieten

De schietploeg
Een onderdeel van de schutterij is de schietploeg. Dit is een groep leden van de schutterij die zich bezighouden met het wedstrijdschieten op Bondsfeesten, Bondsschieten en Erekruis schieten. De leden van de schietploeg bestaan niet alleen uit de schutters maar ook leden als bielemannen, tamboers, marketentsters en officieren doen mee aan deze schietwedstrijden.

Het zestal is niet zoals alle andere genoemde onderdelen een apart onderdeel tijdens de optocht, nee, het zestal bestaat uit een team van zes schutters uit de diverse onderdelen die door en door getraind zijn op het afschieten van bölkes.

Een van de belangrijkste onderdelen in het schutters gebeuren is namelijk het schieten op de bölkes. Daarvoor is een paal van 12 meter hoog geplaatst waarop een rek gemonteerd wordt waar zich 5 latten op bevinden. Aan elke zijde van een lat bevinden zich van boven naar onder 18 bolletjes van 1.5 cm bij 1.5 cm op stokjes van 0.5 cm bij 0.5 cm.

De wedstrijd
Een zestal schutters moet een rij van 18 bölkes afschieten om een ronde verder te mogen gaan, wie zonder misser schiet is de winnaar. Per ronde dient elke schutter drie bollekes te schieten, dus 18 schoten per ploeg.

Wanneer in een ploeg een bölke gemist wordt, is het zestal uitgeschakeld. Deze strijd is heroïsch, zinderend, met ingehouden zenuwachtigheid, uitgeschreeuwde vreugde en uitgevloekt verdriet. Er wordt ronde na ronde verder geschoten tot zestal na zestal afhaakt. Uiteindelijk blijft de sterkste over en dit helden zestal ontvangt dan de zo felbegeerde hoofdprijs.

Jaarlijks zijn er meerdere wedstrijden tijdens (Bonds-)Schuttersfeesten maar ook tijdens individuele dagen waarbij het die dag alleen draait om het schieten.

Klik hier voor meer info over het schieten

Het Erekruis Schieten2024-07-03T17:36:40+01:00

Het Erekruis Schieten: Eer en Vaardigheid

Het erekruis schieten is een prestigieuze traditie binnen de schutterijen, waarbij leden strijden om het erekruis, een symbool van schietvaardigheid en toewijding.

Wat is het Erekruis Schieten?

Het erekruis schieten is een schietwedstrijd georganiseerd door de bond. De winnaar ontvangt het erekruis, een onderscheiding die trots en respect binnen de gemeenschap symboliseert.

Het Wedstrijdverloop

 1. Plaatsen voor het erekruis: Tijdens het seizoen kan een schutter zich plaatsen voor deelname aan het erekruisschieten. Hiervoor dient de schutter tijdens een wedstrijd minimaal 6 schoten te lossen zonder te missen.
 2. Schietwedstrijd: De wedstrijd begint met een ronde van vijf schoten per schutter. De schutters mikken op bölkes van 1×1 cm. Zolang de schutter geen misser heeft, gaat hij door naar de volgende ronde. Dit proces gaat door tot er slechts één schutter overblijft zonder misser. Deze schutter wint het erekruis.

Betekenis van het Erekruis

Het erekruis is een symbool van uitmuntendheid en toewijding. Het brengt grote eer en verantwoordelijkheid met zich mee en versterkt competentiestrijd en de gemeenschapszin binnen de bond en de schutterijen.

Het erekruis schieten is een betekenisvol evenement dat vaardigheid, eer en traditie viert. Het versterkt de banden binnen de schutterijen en bevordert hun rijke tradities, waardoor het een onmisbaar onderdeel is van hun jaarlijkse activiteiten.

Bielemantreffen2024-07-03T17:46:57+01:00

Wat is het Bielemantreffen?

Het Bielemantreffen is een wedstrijd waarbij bielemannen – leden van de schutterij die gespecialiseerd zijn in het hanteren van de bijl – hun kunde en precisie laten zien in verschillende onderdelen. Het evenement is niet alleen een competitie, maar ook een viering van de traditie en het vakmanschap van de bielemannen.

Historische Achtergrond

De rol van de bielemannen gaat terug tot de middeleeuwen, toen schutterijen werden opgericht om dorpen en steden te verdedigen. Bielemannen waren verantwoordelijk voor het kappen van bomen en het opruimen van obstakels, en hun vaardigheden met de bijl waren cruciaal voor het succes van de schutterij. Het Bielemantreffen houdt deze traditie levend en biedt een platform voor het demonstreren van deze unieke vaardigheden.

Marketenstertreffen2024-07-03T17:49:14+01:00

Het Marketenstertreffen: Een Viering van Traditie en Verbondenheid

Het Marketenstertreffen is een bijzonder evenement binnen de schutterijgemeenschap waar marketentsters van verschillende schutterijen samenkomen om hun traditie te vieren en hun vaardigheden te tonen. Dit jaarlijkse evenement combineert competitie, culturele uitwisseling en gemeenschapszin.

Wat is het Marketenstertreffen?

Het Marketenstertreffen is een bijeenkomst en wedstrijd waarbij marketentsters, die traditioneel zorgen voor de verzorging en bevoorrading van de schutterij, centraal staan. Tijdens dit evenement worden hun rol en bijdrage aan de schutterij geëerd en in de schijnwerpers gezet.

Historische Achtergrond

De rol van de marketentster gaat terug tot de militaire schutterijen van vroeger. Marketentsters waren verantwoordelijk voor het voorzien van eten, drinken en andere benodigdheden aan de schutters tijdens veldtochten en oefeningen. Hun aanwezigheid was van groot belang voor het moreel en welzijn van de schutters. Het Marketenstertreffen houdt deze traditie levend en biedt een platform om de historische en huidige rol van marketentsters te vieren.

Bielemannen
Bronk Maandag eer brengen pastoor
Marketentsters op het koningsvogelschieten 2023

Titel

Ga naar de bovenkant