Als schutterij hebben wij een veelheid aan evenementen die jaarlijks terugkeren. Denk hierbij aan het Bronk en Bondsschuttersfeesten. Ook het patroonsfeest hoort er bij, net als het onderlinge kampioenschap en uiteraard de dodenherdenking. Belangrijkste blijft echter het tweejaarlijkse koningsvogelschieten.

  • Het Patroonsfeest Sint Sebastianus
  • Het 2-jaarlijks Koningsvogelschieten
  • Dodenherdenking Eijsden
  • De processies (Bronk) in Eijsden en Oost-Maarland
  • Het bonds(-feest)schieten
  • (Bonds-)schuttersfeesten
  • Streetparades en Taptoes
  • Het erekruis schieten
  • Clubkampioenschap
  • Bieleman en Marketenstertreffen

[onder constructie]