Wat is exercitie

Exercitie is het oefenen van militaire handelingen. Tijdens de exercitiewedstrijden op het terrein kunnen extra punten worden verdiend als de manschappen de handelingen zo correct en snel mogelijk uitvoeren.

De manschappen volgen de commando’s die de commandant roept.

Ze kunnen bewapend zijn met geweren, spiezen of hellebaarden.

Exerceren is niet gemakkelijk: het vereist veel oefening en concentratie omdat de manschappen onmiddellijk en tegelijkertijd moeten reageren op de commando’s van de commandant.

Afhankelijk van het soort uniform dat een schutterij draagt, behoort de schutterij tot een bepaalde categorie of exercitie. Voor elke exercitie gelden andere regels.

Oude of nieuwe?

Bij Nederlandse exercitie is er een onderscheid tussen oude en nieuwe exercitie. De oude exercitie verwijst naar oefeningen die na 1914 in het leger werden uitgevoerd, volgens het reglement “Aanschrijving DvO” van 9 november 1914. Deze manschappen zijn vooral te herkennen aan de overall die ze dragen, omdat zij ook moeten knielen en liggen. Bij Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland is dit niet het geval, zij hanteren ‘nieuwe exercitie’ en dragen hun gebruikelijke uniform.

Een ander duidelijk herkenningspunt is de manier waarop de manschappen hun wapen dragen. Bij de oude exercitie worden draagriemen gebruikt en hangt het geweer over de schouder. Tijdens de nieuwe exercitie dragen we de wapens op de linkerhand, geleund tegen de schouder.

Het gehanteerde reglement is “Voorschrift nr. 2-1592” (4de druk).

Exercitie of Show-Exercitie

Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland hanteert zowel de exercitie als de show-exercitie. De normale exercitie wordt altijd uitgevoerd volgens het N.E.-reglement 4e druk 1956, uitgevoerd 2e / Wedstrijdnorm OLS Nieuwe Exercitie 2015. Bij de show-exercitie kan hiervan worden afgeweken om aan het showelement te voldoen, zoals bij wapenhandelingen die niet in de voorschriften zijn opgenomen.

Schuttersbuks Drummen 7707 uit 1977.

Exercitie

Tijdens bondsfeesten treedt het exercitiepeloton op voor een jury. Hierbij worden de exercitieprogramma’s A of B uitgevoerd. Tijdens deze uitvoering kijkt de jury naar het peloton op het uitvoeren van de onderstaande oefeningen. Hierbij word gelet op hun houding, correct uitvoeren van wapenhandelingen en gelijktijdig uitvoeren hiervan.

Ook de commandant zal beoordeeld worden tijdens het aansturen van zijn peloton en kan daarmee los van het peloton prijzen winnen. Hierbij letten ze op de volgende punten:

  • Houding en optreden
  • Commando’s helder en duidelijk
  • Commando’s juist
Serie A Serie B
Verzamelen in Frontcolonne verzamelen in frontcolonne
Melden bij de jury Melden bij de jury
Langzame pas-mars, voorwaarts-mars Langzame pas-mars, voorwaarts-mars
Looppas voorwaarts-mars met geweer in draagt-geweer Looppas voorwaarts-mars met geweer in draagt-geweer
Markeert de pas met voorwaarts gaan Markeert de pas met halt houden
Verzamelen in Frontcolonne Verander de pas
Rechtsomkeert in de mars Rechtsomkeert in de mars
Rechts of links uit de flank Rechts of links uit de flank
Hoofd der colonne rechts (links) Hoofd der colonne rechts (links)
Openen Openen
In draaghouding-geweer In draaghouding-geweer
Presenteert-geweer Presenteert-geweer
Verzamelen in Frontcolonne In den arm-geweer
Rechtsomkeert met het geweer over de schouder Rechtsomkeert met het geweer over de schouder
Sluiten Sluiten
Passen achterwaarts en zijwaarts Passen achterwaarts en zijwaarts
Met verkorte tussenruimte naar rechts of links richten naar links richten
Paradepas met hoofd-rechts (links) Paradepas met hoofd-rechts (links)
Afmelden bij de jury Afmelden bij de jury
Inrukken. Inrukken.

Show Exercitie

Door het gebrek aan competitieve uitdaging binnen de schuttersbond Berg en Dal met betrekking tot de nieuwe exercitie, is Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland weer begonnen met het uitvoeren van een show exercitie. Deze exercitie kenmerkt zich door meerdere showelementen die niet in het reguliere exercitiereglement voorkomen. Denk hierbij aan het lopen van diverse figuren en het op een niet-standaard manier openen van het peloton. Daarnaast worden diverse wapenhandelingen uitgevoerd die niet in het reglement staan, zoals verschillende manieren van draaien met het wapen, alternatieve methoden van het ‘over-geweer’ en het overgooien van het wapen.

Dit is dan ook de exercitie die doorgaans wordt uitgevoerd op bonds- en schuttersfeesten, evenals op taptoes. Ook voeren ze deze exercitie uit bij het eerbetoon aan de pastoor tijdens de jaarlijkse Bronk in Oost-Maarland.

Schuttersbuks Drummen 7707 uit 1977.