Koningsvogelschieten

Koningsvogelschieten2024-07-03T17:05:08+01:00
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland organiseert traditioneel haar tweejaarlijks Koningsvogelschieten op Pinkstermaandag. Dit evenement vindt plaats in het weiland aan de Kasteellaan te Oost-Maarland.

Programma van de dag:

  • 11.00 uur: Het evenement begint met het plaatsen van “de Voëgel” op de vogelstang.
  • 13.15 uur: De leden van de schutterij verzamelen zich in hun verenigingslokaal.
  • 13.45 uur: Het Koningspaar wordt, samen met de eregasten, opgehaald aan de Pastorie (St. Jozefstraat 18) en begeleid naar de feestweide.
  • 14.00 uur: De voorzitter heet iedereen welkom en de Generaal huldigt het Koningspaar. Vervolgens leest de voorzitter het reglement van het Koningsvogelschieten voor.
  • 14.30 uur: Tot dit tijdstip kunnen deelnemers zich inschrijven om op de vogel te schieten, waarna de loting voor de schietvolgorde plaatsvindt en inschrijven niet meer mogelijk is.

De ceremonie wordt geopend met een gebed door pastoor Verheggen. Traditiegetrouw lost Jonkheer Timmermans, de echtgenoot van Beschermvrouw Francoise Gravin de Liedekerke, het eerste schot.

Na het afschieten van de vogel wordt de nieuwe Koning geïnstalleerd door de oude Koning. De festiviteiten worden voortgezet met de Cramignon dans, uitgevoerd met het nieuwe Koningspaar. Vervolgens trekt de schutterij, afhankelijk van de wensen van de nieuwe Koning, door de gemeenschap van Oost-Maarland.

Inmiddels zijn ons vele keizer- en koningsparen voorgegaan: Klik hier voor het complete overzicht. 

Kom en beleef een dag vol traditie en gemeenschap!

Algemene ledenvergadering Vogelschieten2024-07-02T15:51:27+01:00

Algemene ledenvergadering van het Broederschap St. Sebastianus Oost-Maarland

Alvorens het Koningsvogelschieten is er een algemene ledenvergadering van het Broederschap St. Sebastianus Oost-Maarland en spaarkas “de Voëgel”. Deze vindt tweejaarlijks plaats in de Pastorie, St. Jozefstraat 18 te Oost-Maarland. Deze vergadering is toegankelijk voor alle leden van het Broederschap (de Sjötte).

Kandidaten die op Pinkstermaandag op de vogel willen schieten, kunnen zich persoonlijk aanmelden tijdens deze vergadering. Na de vergadering is aanmelding alleen nog mogelijk op de schietweide op Pinkstermaandag vóór de loting van de schietvolgorde. Dit geldt ook voor aanmelding als lid van de spaarkas “de Voëgel”.

Schriftelijke aanmeldingen kunnen worden gericht aan de Kolonel van de schutterij, J. de Lang, St. Jozefstraat 23 te Oost-Maarland. Degenen die zich schriftelijk aanmelden om op de vogel te schieten en niet aanwezig zullen zijn op de vergadering, aanvaarden alle beslissingen die op deze vergadering genomen worden.

Voor het Koningschap komen alleen diegenen in aanmerking die:

a. Lid zijn van het Broederschap (Sjöt).
b. De leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
c. Geen schulden hebben bij de schutterij.

De verplichtingen van de Koning zijn:

a. Twee jaar lang als koning deelnemen aan alle activiteiten van de schutterij.
b. Tijdens de rondgang op Pinkstermaandag, na het afschieten van de vogel, de leden van de schutterij en het gevolg trakteren op een consumptie.
c. Het Koningmeisteken houden in de kom van Oost-Maarland en de gehuwde en ongehuwde dames van Oost-Maarland, de schutterij, harmonie en jonkheden uitnodigen voor de koffietafel.

De Koning heeft het recht om zelf zijn Koningin te kiezen (mag zowel getrouwd als ongetrouwd zijn). De Koningin moet minimaal 16 jaar oud zijn. De nieuwe Koning moet vóór aanvang van het schieten de naam van zijn Koningin in een gesloten enveloppe aan de bestuurstafel op de schietweide afgeven.

Titel

Ga naar de bovenkant