Het verkrijgen van de titel keizer is nog uitdagender dan koning worden. In sommige verenigingen wordt men keizer door drie keer koning te zijn geweest, al dan niet opeenvolgend, terwijl in andere verenigingen de benoeming tot keizer vereist dat men vijf keer gedurende zijn hele leven koning is geweest. Eenmaal tot keizer benoemd, behoudt men deze titel totdat er een nieuwe keizer wordt aangewezen. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat een keizer overlijdt voordat er een opvolger is aangewezen.