Het (Bonds-)Schuttersfeest: Een Viering van Traditie en Gemeenschap

Het (Bonds-)Schuttersfeest is een belangrijk jaarlijks evenement dat diepe wortels heeft in de Nederlandse en Belgische schutters tradities. Dit feest, dat door verschillende schutterijen in de regio wordt georganiseerd, staat symbool voor saamhorigheid, traditie en cultuur.

Wat is het (Bonds-)Schuttersfeest?
Het (Bonds-)Schuttersfeest is een competitie en viering waarbij verschillende schutterijen samenkomen om deel te nemen aan diverse schietwedstrijden en feestelijke activiteiten. Het woord “Bonds” verwijst naar het feit dat deze feesten vaak georganiseerd worden door een bond van schutterijen, die een bepaalde regio of gemeenschap vertegenwoordigen.

Historische Achtergrond
De schutterijen hebben een lange geschiedenis die teruggaat tot de middeleeuwen. Oorspronkelijk opgericht als beschermings- en verdedigingstroepen van steden en dorpen, hebben schutterijen zich ontwikkeld tot verenigingen die tradities en cultuur hooghouden. Het (Bonds-)Schuttersfeest is een van de belangrijkste evenementen voor deze verenigingen, waarbij ze hun vaardigheden en tradities laten zien.

Algemeen Programma van het Schuttersfeest

 • Presentatie
  De dag begint met de presentatie van de deelnemende schutterijen. De schutterijen zullen zich presenteren aan het publiek en aan de organiserende vereniging. Hierbij zal een jury aanwezig zijn die de deelnemende verenigingen beoordeeld op het correct uitvoeren van commando’s en protocollen.
 • Uittreden Drumband Mars- en Concertwedstrijden
  De drumbands van de schutterijen treden uit en nemen deel aan de mars- en concertwedstrijden. Dit is een moment waarop de muzikale vaardigheden van de schutterijen worden getoond.
 • Uittreden Bielemannen
  De bielemannen treden uit. Hun taak tijdens het feest is het symbolisch vrijmaken van de weg voor de processie en optochten. Tijdens het uittreden worden ze beoordeeld op de uitmonstering als bieleman. Hierbij kijk de jury naar hun kleding en uitrusting. Hierop worden ze beoordeeld en kunnen individueel prijzen verdienen.
 • Uittreden Marketentsters
  De marketentsters treden uit. Marketentsters spelen een historische rol als verzorgsters en bieden symbolisch drank en voedsel aan de schutters. Tijdens het uittreden kijkt de jury naar hun kleden, netheid en uitrusting. Hierop worden ze beoordeeld en kunnen individueel prijzen verdienen.
 • Uittreden Koningspaar, Keizersparen en Generaals
  De koningsparen, keizersparen en generaals van de schutterijen treden uit en zullen beoordeeld worden op hun voorkomen. Waarbij de jury een hele lijst aan aandachtspunten naloopt waarbij ze punten uitdelen. Tijdens de prijsuitreiking kunnen de konings-, keizersparen en generaals de titel verdienen van Mooiste koning/keizer/koningin/keizerin/generaal van die dag.
 • Exercitie peloton
  Diverse schutterijen treden met hun exercitie peloton uit waarbij ze hun mars- en exercitie vaardigheden demonstreren in de oude of nieuwe exercitie. Hierbij voeren ze een serie commando’s uit onder leiding van hun commandant. Een jury beoordeeld de uitvoering hiervan. De schutterij Oost-Maarland voert doorgaans een show exercitie uit voor de feesttent bij gebrek aan concurrentie in de discipline “nieuwe exercitie”.
 • Openingsceremonie
  De schutterijen stellen zich op voor de officiële openingsceremonie van het schuttersfeest. Alle vereniging stellen zich op in hun formatie richting de podiumwagen op het feestterrein. De officiële opening van het schuttersfeest, vaak bijgewoond door lokale hoogwaardigheidsbekleders en vertegenwoordigers van de schutterijen. Hierbij doen de hoogwaardigheidsbekleders een woordje tot de aanwezig schutterijen vaak gevolgd door een gebed door de plaatselijke pastoor. Vervolgens zal er een moment van stilte zijn ter herdenking. Daarna zal het Nederlandse-, Belgische- en Limburgs volkslied ten gehore worden gebracht.
 •  Vertrek Optocht met Defilé
  De schutterijen vertrekken voor een optocht door de straten. Een onderdeel van de optocht is het defilé. Dit is een hoogtepunt waarbij de schutterijen marcheren in vol ornaat, waarbij de schutters de paradepas uitvoeren en de genodigde langs de kant het defilé “afnemen”.
 • Schietwedstrijd
  Doorgaans zal er tijdens het schuttersfeest ook geschoten worden, maar steeds vaker komt het voor dat dit op een separate dag wordt gehouden. Tijdens deze wedstrijden schieten de beste 6 schutters van de verenigingen op de zogenoemde “bölkes”. Hierbij schieten ze 2x 18 schoten en waar nodig nog extra rondes om de winnaar te bepalen, kavelen genoemd.
 • Prijsuitreiking
  De dag wordt afgesloten met een prijsuitreiking, waar de winnaars van de verschillende wedstrijden worden gehuldigd.

Betekenis van het (Bonds-)Schuttersfeest
Het (Bonds-)Schuttersfeest is niet alleen een competitie, maar ook een gelegenheid om de gemeenschapszin te versterken en de culturele tradities levend te houden. Het biedt een platform voor de schutterijen om hun vaardigheden te tonen en hun trots en eer te vieren. Het feest brengt mensen van verschillende dorpen en steden samen, wat zorgt voor een gevoel van verbondenheid en samenhorigheid. Het uitwisselen van tradities en ervaringen verrijkt de cultuur van de regio.

Behoud van Tradities
Door het organiseren van het Schuttersfeesten blijven oude tradities levend. Jongere generaties leren van de ouderen en dragen zo bij aan het behoud van deze unieke cultuur.

Het (Bonds-)Schuttersfeest is een levendige viering van traditie, vaardigheid en gemeenschap. Of je nu een deelnemer bent of een toeschouwer, dit feest biedt een unieke kans om deel te nemen aan een rijk cultureel erfgoed en te genieten van de kleurrijke en feestelijke sfeer die de schutterijen met zich meebrengen. Het is een moment waarop geschiedenis en heden samenkomen, en de waarden van saamhorigheid en traditie centraal staan.